AMSTERDAM - Meer ruimte voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen. En dus minder voor de auto. Zo ziet het college van B en W Amsterdam voor zich. Er zijn al een aantal concrete maatregelen genomen om deze ambities waar te maken, zoals het verhogen van de parkeertarieven en verminderen van het aantal parkeerplekken. Denkt u met ons mee over verdere maatregelen?

We willen met u komen tot een samenhangend pakket van maatregelen, dat we uitwerken in de Agenda Amsterdam Autoluw. In maart en april organiseren we verschillende gesprekken in de stad. Praat u mee?

Meld u aan

Wat doen we al?
De plannen die uit de stadsgesprekken komen, moeten een aanvulling vormen op de maatregelen die al bekend zijn gemaakt en die deels al in uitvoering zijn.
  • Momenteel werken we aan het opheffen van de eerste 1.000 parkeerplekken in 2019. Het is de bedoeling dat er in 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken minder zijn. In straten waar parkeerplekken verdwijnen worden zoveel mogelijk bredere trottoirs en fietspaden, extra groen, speelplaatsen of fietsparkeervoorzieningen aangelegd.
  • Vanaf april gaan de parkeertarieven omhoog. In het centrum gaat u voor een uur parkeren € 7,50 betalen in plaats van de € 5 die het nog tot en met maart 2019 kost.
  • Nieuwe verkeersregels hebben ervoor gezorgd dat er op het Muntplein, de Prins Hendrikkade en het gebied voor Amsterdam Centraal minder auto’s rijden dan voorheen.
  • De Frans Halsbuurt wordt op initiatief van de bewoners een parkeervrije buurt waarin de auto te gast is.

Meer weten
Amsterdam autoluw