AMSTERDAM - In maart 2018 zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. Net als in de voorgaande jaren stemt u op een kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam. Daarnaast stemt u op een Amsterdamse buurtbewoner voor de stadsdeelcommissie. In het voorstel over de inrichting van het nieuwe bestuurlijk stelsel staat hoe dit gaat werken. U kunt nu een inspraakreactie geven over dit voorstel.

Na de verkiezingen in 2018 gaat de nieuwe gemeenteraad aan de slag en wordt er na de coalitieonderhandelingen een college van B&W benoemd. In het voorstel voor de inrichting van het nieuwe bestuurlijk stelsel staat dat het college van B&W een dagelijks bestuur voor een stadsdeel benoemt en hoe dit dagelijks bestuur als verlengd lokaal bestuur gaat werken. Verder gaat het voorstel over hoe de stadsdeelcommissies werken en het dagelijks bestuur en de gemeenteraad gaan adviseren.

Buurtbewoner in de stadsdeelcomissie

Elk stadsdeel heeft in 2018 dus weer een nieuw dagelijks bestuur met eigen taken en bevoegdheden. De gekozen stadsdeelcommissie adviseert dit dagelijks bestuur over de toekomst, inrichting en vormgeving van het eigen stadsdeel. Het bestuur moet het advies van de stadsdeelcommissie betrekken bij de besluitvorming. Een stadsdeelcommissie bestaat uit bewoners van het eigen gebied. Die hoeven geen lid te zijn van een politieke partij. Dat mag wel.

Iets voor u?

Kortom: Amsterdammers stemmen in 2018 op een Amsterdamse buurtbewoner om deel te nemen aan de stadsdeelcommissie. Alle Amsterdammers vanaf 18 jaar kunnen zich verkiesbaar stellen. Denk er alvast over na, verkiesbaar stellen kan vanaf het najaar van 2017.

Vergaderen en onkostenvergoeding

Hoeveel vertegenwoordigers er per gebied in de stadsdeelcommissie mogen, hangt af van het aantal inwoners van dat gebied. Eenmaal in de commissie wordt er 2 keer per maand vergaderd met het dagelijks bestuur. Daarvoor krijgt de vertegenwoordiger een onkostenvergoeding. De stadsdeelcommissie krijgt ook ondersteuning vanuit het stadsdeel.

Inspraak in het voorstel nieuw bestuurlijk stelsel

U heeft inspraak in het voorstel voor de inrichting van het nieuwe bestuurlijk stelsel. De inspraak loopt vanaf nu tot en met 6 september 2017. Kijk hier voor de online versie van de stukken. U vindt de documenten ook bij uw Stadsloket.

Huidige bestuurscommisies

De huidige bestuurscommissies van de stadsdelen wordt ook om advies gevraagd. Uw adviezen en die van de bestuurscommissies worden betrokken bij het defintieve besluit over het nieuwe bestuurlijk stelsel eind september 2017.

Meer lezen?

Meer details over de inspraak en het nieuwe bestuurlijk stelsel leest u op www.amsterdam.nl/nieuwbestuurlijkstelsel.