AMSTERDAM - Dit jaar start de uitvoering van project de Natuurzoom, een verbinding tussen natuurgebieden. De Natuurzoom is onderdeel van de Natuurboog. De plannen moeten obstakels voor dieren en planten wegnemen. Het ontwerp bestaat onder andere uit natuurvriendelijke oevers, faunatunnels, poelen en moerasvegetatie.

Obstakels als wegen, steile oevers en grote kort gemaaide grasvelden zijn voor veel dieren niet te overbruggen. Door natuurverbindingen krijgen dieren een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen ze beter voedsel en soortgenoten vinden en worden hun overlevingskansen groter.

De Bijlmerweide, De Diemen, Diemerbos, Gaasperplas, Gaasperzoom, De Hoge Dijk en Ouderkerkerplas zijn de belangrijkste natuurgebieden waarlangs de verbinding gaat. Dit zijn vochtige tot natte bosgebieden met veel open water, rietvelden en open ruimtes in de vorm van restanten origineel veenweidegebied. De maatregelen zijn gericht op dieren en planten die voorkomen in dit soort gebieden, waaronder de ringslang.

De bewonersavonden van 28 en 29 maart 2017 waren met een opkomst van meer dan 100 mensen een groot succes. Het projectteam wil de mensen die bij een van de avonden aanwezig waren hartelijk bedanken voor de productieve en leuke gesprekken.

De reacties en opmerkingen op het ontwerp worden nu onderzocht en waar mogelijk in het ontwerp aangepast. Uiteindelijk worden alle reacties bestuurlijk voorgelegd.

Het bestuur van Stadsdeel Zuidoost en Groengebied Amstelland stellen het ontwerp begin juli 2017 vast.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Sebastiaan Weijer, s.weijer@amsterdam.nl of 06 8324 5725.