AMSTERDAM - Vandaag, 27 augustus 2022, is klinisch psycholoog Liesbeth Eurelings-Bontekoe benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege haar grote bijdrage aan de kwaliteit van de zorg, in het bijzonder de klinische en gezondheidszorgpsychologie. Eurelings-Bontekoe ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Reinier van Dantzig.


Eurelings-Bontekoe was tot haar pensionering in 2016 bijzonder hoogleraar 'Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele gezondheidszorg' bij de Universiteit van Leiden. Ze wordt in haar vakgebied gezien als een pionier in de psychodiagnostiek en voortrekker in de professionalisering van de psychologische hulpverlening. Ook schreef zij het handboek 'Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek', dat generaties studenten heeft ingewijd in de psychodiagnostiek.

Eurelings-Bontekoe heeft zich heel haar werkzame leven ingezet voor de geestelijke gezondheid van vaak kwetsbare mensen. Momenteel is zij nog actief met het geven van lessen en trainingen.

Eurelings-Bontekoe ontving de onderscheiding tijdens de viering van haar 25-jarig jubileum als docent, hoofdopleider en vertrouwenspersoon bij de Universiteit Leiden.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.