AMSTERDAM - Phileine uit stadsdeel Centrum is komend jaar de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam. Phileine werd vandaag gekozen door de nieuwe kinderraad. Locoburgemeester Marjolein Moorman heeft vandaag zowel de kinderburgemeester als de kinderraad geïnstalleerd in de raadszaal van het stadhuis.

Phileine: “Ik ben super blij dat ik kinderburgemeester mag zijn dit jaar. Deze periode wil ik mij gaan inzetten om pesten op school tegen te gaan. Ook wil ik armoede onder kinderen aanpakken en laten zien waarom een schone stad belangrijk is."

De termijn van de kinderburgemeester van het afgelopen jaar, Thymen, en de kinderraad liep vandaag af. Daarom is de gemeente Amsterdam de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een nieuwe kinderburgemeester en nieuwe leden voor de kinderraad. Amsterdamse leerlingen uit groep 7 en 8 konden zich hiervoor opgeven. De kinderraad bestaat uit zestien kinderraadsleden uit alle zeven stadsdelen en stadsgebied Weesp.

De kinderraadsleden die zich hadden opgegeven om kinderburgemeester te worden hebben een pitch gehouden voor een jury. In de jury zaten ombudsvrouw Annemarie Tuzgöl-Broekhoven, Klokhuis-presentator Pascal Tan en kinderburgemeester Thymen. Er zijn vijf kinderen door de jury gekozen, en de nieuwe kinderraadsleden hebben vervolgens uit hun midden de nieuwe kinderburgemeester gekozen.

Rol kinderburgemeester en kinderraad

De kinderburgemeester vertelt het college van B en W wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn voor de stad. De kinderburgemeester wordt daarbij geholpen door de kinderraad. De kinderburgemeester gaat met de burgemeester of een wethouder mee naar bijzondere gebeurtenissen, en houdt soms een korte toespraak. De leden van de kinderraad zorgen ervoor dat de wensen en ideeën van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Zij stellen een lijst op met onderwerpen die zij belangrijk vinden en denken na over hoe dingen in de stad beter kunnen. Ze komen twaalf keer in het schooljaar bij elkaar.

Pesten, armoede en verkeer

Het afgelopen jaar hebben de kinderen veel bereikt. Zo hebben de kinderen het voor elkaar gekregen dat de straat bij de Oscar Carréschool een veilige schoolstraat is geworden. Naast advies over verkeer gaf de kinderraad ook advies over pesten en armoede.