AMSTERDAM - De gemeente heeft het voormalige Ronald McDonald Huis aan de Amstelveenseweg aangekocht om te gebruiken als permanente noodopvanglocatie voor dakloze gezinnen. Het gaat om Amsterdamse gezinnen die door omstandigheden dakloos zijn geraakt. Wanneer de gemeente Amsterdam geen andere oplossing ziet, biedt het noodopvang voor deze gezinnen.Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): “Helaas is het hard nodig om noodopvang te organiseren voor dakloze gezinnen. Met een vaste plek voor noodopvang kunnen we deze gezinnen toch een veilige plek bieden waar ze zoveel mogelijk hun normale gezinsleven kunnen voortzetten, en waar ze met ondersteuning op zoek kunnen naar een oplossing voor hun huisvestingsprobleem. Dit is van groot belang voor zowel de ouders als de kinderen”.

Opvang voor drie tot zes maanden


De gezinnen, vaak eenoudergezinnen met één tot drie kinderen, verblijven in de noodopvang tot er een mogelijkheid is om naar een andere plek te verhuizen. Het verschilt per gezin hoe lang zij in de noodopvang verblijven. In principe is de opvang voor drie tot zes maanden, maar niet voor alle gezinnen is het binnen deze termijn haalbaar een volgende woning te vinden. De gezinnen krijgen begeleiding van een professionele zorgaanbieder. De gemeente financiert de huisvesting en de begeleiding. De gezinnen betalen ook een eigen bijdrage.

Permanente opvang structureel goedkoper


Naast dat een permanente opvanglocatie beter is voor zowel de ouders als de kinderen, is het ook een goedkopere oplossing dan noodopvang bieden in bijvoorbeeld hotels. Naast de nieuwe locatie aan de Amstelveenseweg heeft Amsterdam nog twaalf permanente en twee tijdelijke locaties waar opvang voor gemiddeld zo’n 210 dakloze gezinnen wordt aangeboden.

Renovatie


Het voormalige Ronald McDonald Huis sluit qua inrichting al goed aan op de opvang van gezinnen. Er zijn woon/slaapruimtes en sanitair per gezin, en gemeenschappelijke ruimtes en kantoorruimte voor begeleiders. Tot september wordt het pand gerenoveerd en aangepast, waarna er vanaf oktober ruimte is voor de opvang van ongeveer twintig gezinnen.

Met het programmaplan ‘Versterking aanpak dakloosheid’ (2023-2026) investeert de gemeente de komende jaren 20 miljoen euro extra. Hierdoor komen er extra woningen en opvangplekken beschikbaar. Door meer opvangplekken, huisvesting en intensieve begeleiding wordt er gezorgd voor perspectief voor deze groep. In het bijzonder is er aandacht voor groepen waarvoor nu te weinig oplossingen beschikbaar zijn, waaronder dakloze gezinnen.