AMSTERDAM - Vandaag, 14 maart, heeft Mat Daemen de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Alexander Scholtes. Daemen ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid van Amsterdam UMC. Mat Daemen was sinds 2011 werkzaam als patholoog in het Amsterdam Medisch Centrum, later Amsterdam UMC.

Daarnaast is hij hoogleraar Pathologie van artherosclerose aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het goed organiseren van het wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam UMC. Daarnaast is hij als kwartiermaker van grote waarde geweest voor Health Data Space Amsterdam: een groot dataprogramma en een onderzoeksinfrastructuur ten behoeve van betere diagnostiek en behandeling van patiënten.

Onder de vlag ‘AI for people’ speelde Daemen een belangrijke rol in het, samen met partners in de regio, veilig en effectief benutten van data en kunstmatige intelligentie, in het belang van een betere patiëntenzorg.

Daemen heeft honderden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en tientallen onderzoekers geholpen bij het behalen van hun promotie.

Vanwege zijn buitengewone inzet voor Amsterdam UMC en grote bijdrage aan het tot stand komen van Health Data Space Amsterdam ontvangt Mat Daemen de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.