AMSTERDAM - Door de uitbreiding van het aantal COA-noodopvanglocaties en de opvang van Oekraïense vluchtelingen neemt de druk op het nieuwkomersonderwijs steeds verder toe. Dit zorgt in het basisonderwijs voor een wachtlijst voor nieuwkomers. De schoolbesturen van het primair onderwijs en het college van B en W hebben daarom besloten om, vooruitlopend op rijksbeleid, vanaf deze week voor alle kinderen in Amsterdam een 'tussenvoorziening' te realiseren. Dit was al mogelijk voor Oekraïense vluchtelingen en in Amsterdam wordt dit vanaf deze week toegankelijk gemaakt voor alle vluchtelingen in het basisonderwijs. Hierdoor krijgen alle leerplichtige nieuwkomerskinderen van 5 tot 11 jaar onderwijs in de stad.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs): "Het is onacceptabel dat kinderen langer dan zes weken moeten wachten op onderwijs. Juist deze groep nieuwkomers is gebaat bij de structuur en de zorg die onderwijs biedt. Dit is een noodoplossing, maar het is in het belang van de kinderen dat ze een vorm van onderwijs krijgen en door kunnen gaan met hun ontwikkeling."

Jeroen Spanbroek, bestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden en voorzitter Stuurgroep Nieuwkomers BBO: "We hebben met elkaar als onderwijssector en gemeente ondernemend en met lef gehandeld en er samen voor gezorgd dat we alle kinderen vanaf nu leerlingen mogen noemen."

Tijdelijke Onderwijsvoorzieningen

De Wet Tijdelijke Onderwijsvoorzieningen bij Massale Toestroom van Ontheemden heeft het eerder mogelijk gemaakt om tijdelijke onderwijsvoorzieningen of tussenvoorzieningen op te zetten voor Oekraïense leerplichtige kinderen. Vooruitlopend op rijksbeleid, dat dit ook mogelijk moet maken voor alle vluchtelingen, gaat Amsterdam hier deze week al mee van start. De tussenvoorzieningen worden ondergebracht bij bestaande nieuwkomersscholen en maken gebruik van hun expertise. Ondanks het lerarentekort werd eerder dit schooljaar het aantal nieuwkomersplekken in het basisonderwijs bijna verdubbeld, maar dit is niet genoeg om alle kinderen op te vangen.

Op een tussenvoorziening krijgen leerlingen les in hun eigen taal en in het Nederlands. Ze leren onder meer rekenen en er is thematisch onderwijs. Bovendien is er aandacht voor het mentale welzijn en is er extra ruimte voor spelen, beweging en sport. In de tussenvoorziening kunnen kinderen kennismaken met het Nederlandse onderwijs.

De wervingscampagne om leerkrachten en begeleiders te werven is al van start gegaan. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om docenten uit de doelgroep in te zetten en op te leiden tot docent, zoals nu succesvol gebeurt met Oekraïense leerkrachten. Zo worden nu ook meertalige (Nederlands, Engels en Arabisch) bevoegde docenten en onderwijsbegeleiders ingezet.

Het uitgangspunt blijft om alle kinderen in de toekomst meteen nieuwkomersonderwijs te geven, maar met de huidige wachttijden is dat niet realistisch. De tussenvoorzieningen bieden een tijdelijke oplossing in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.