AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam beschikt over één van de grootste kunstcollecties van Nederland. Niet alleen De Nachtwacht en De Joodse Bruid van Rembrandt maar ook de bijna volledige collectie van het Amsterdam Museum, zijn eigendom van de gemeente Amsterdam. Daarnaast bezit de stad ook nog eens honderdduizenden archeologische vondsten, tientallen monumenten en buitenkunst. De Partij van de Ouderen wil een groot deel hiervan verkopen om de bezuinigingen- en belastingverhogingen terug te draaien.


"Het is bezit van de stad; van u en mij dus. Diezelfde stad die keiharde bezuinigingen- en belastingverhogingen moet doorvoeren om alle tekorten te dekken. De huizen- en woonbootbezitter moet 35 miljoen euro meer in het laatje gaan brengen, de parkeertarieven schieten door het dak en de mantelzorgers kunnen hun bescheiden gemeentelijke waardering wel vergeten", zegt fractievoorzitter Wil van Soest die ook benadrukt dat de reserves worden aangebroken, de gemeentekas leeg is en de opgave voor het herstel van de instortende kades en bruggen bijkans onbetaalbaar geworden is.

Nachtwacht in de verkoop?
Het raadslid vergelijkt de stad met een gewoon Amsterdams huishouden. "Stel je inkomen daalt fors, de spaarrekening is leeg, je auto is kapot en de wasmachine begeeft het ook tot overmaat van ramp. Ondertussen heb je nog wel een Rembrandt, Picasso of Corneille aan de wand hangen. De meest logische reactie van je omgeving zal dan toch zijn; 'dan verkoop je dat kunstwerk toch?'. De tering naar de nering zetten zoals ik altijd geleerd heb. En dat is precies waar ik voor wil pleiten", aldus Van Soest. Volgens de Partij van de Ouderen staat het water Mokum aan de lippen terwijl de stad beschikt over een kunstcollectie die honderden miljoenen euro's waard is. Alleen de Nachtwacht is bijvoorbeeld al goed voor 500 miljoen euro. "Nu roep ik natuurlijk nu niet direct op om Rembrandts' meesterwerk te verpatsen, maar ik wil er wel graag een discussie over starten. Duizenden kostbare kunstwerken liggen namelijk in depots te verstoffen of hangen in kantoren van hoge ambtenaren en wethouders. Ontoegankelijk voor het publiek dus. Hetzelfde publiek wat wel de eigenaar is van al die werken en tegelijkertijd alle bezuinigingen en belastingverhogingen om de oren krijgt", zegt Van Soest. Het raadslid wil een uitgebreide inventarisatie van het gemeentelijke kunstbezit zodat besloten kan worden welke kunstwerken afgestoten kunnen worden. "Met de opbrengst kunnen de bezuinigingen van tafel en kunnen de Amsterdammers écht de vruchten plukken van hun kostbare bezit. Veiligheid, schone straten, voldoende en betaalbare (zorg)woningen en terug naar de menselijke maat, dat zijn de taken van een gemeente. Het spelen van museumdirecteur hoort daar niet bij", besluit Van Soest.

De Partij van de Ouderen dient bij de begroting een motie in.