AMSTERDAM - De eerste nieuwe bewoners zijn inmiddels gearriveerd. Wat gaat er de komende maanden gebeuren?

Openbare ruimte

  • Na het afronden van de bestrating rond het oude raadhuis en de inrit naar de nieuwe parkeergarage kan - half januari- het Pestana Amsterdam Riverside Hotel haar eerste gasten ontvangen.
  • Daarna volgt de definitieve bestrating rondom het nieuwe woonblok aan de westzijde van het Dora Tamanaplein.
  • De afwerking van de parkeergarage, bestrating en inrichting van het plein volgen begin 2018. De verwachting is dat het hele plein medio mei 2018 klaar is.
  • Om de nieuwe inrichting mogelijk te maken halen we de tijdelijke bomen op het ‘Kersenlaantje’ weg. Voorjaar 2018 komen hier de nieuwe bomen terug.

Verkeersmaatregelen

De meeste werkzaamheden vinden op het afgesloten bouwterrein plaats. Bij de ingang vanaf de Rustenburgerstraat /Dora Tamanaplein zijn (tijdelijk) een paar parkeerplaatsen opgeheven zodat het bouwverkeer de draai het plein op kan maken. Soms zijn er leveringen van bouwmateriaal, zoals bijvoorbeeld in de Tolstraat. Hierdoor kan het zijn dat de straten soms tijdelijk minder goed bereikbaar zijn.

Bereikbaarheid

De woningen en winkels blijven bereikbaar. De trottoirs blijven in gebruik of er liggen loopschotten. Laden en lossen voor winkels is mogelijk vanuit de Rustenburgerstraat of de Tolstraat.

Voorzieningen fietsen

De fietsenrekken en -beugels die buiten het werkterrein staan, blijven bereikbaar. De fietsenrekken binnen het werkterrein halen we weg. Dit geven we met borden aan. Fietsen die op de aangegeven datum nog in de fietsenrekken staan, worden verplaatst naar het Fietsdepot in het Westelijk Havengebied, telefoon 020 334 4522. Het is niet toegestaan tijdens de werkzaamheden fietsen binnen het werkterrein te stallen.

Groen

De Japanse sierkersen in het ‘Kersenlaantje’ worden verplant naar de Bernard Zweerskade, nabij nummer 13. De haagbeuken voor de bibliotheek gaan naar Oudaen in Buitenveldert. Helaas kunnen niet alle bomen verplant worden. Deze worden te zijner tijd gekapt. Er komen nieuwe bomen terug.

Werktijden

Er wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 uur en 17.00 uur gewerkt.

Informatie

In de bouwkeet bij het Asschergebouw kunt u iedere dag terecht voor informatie over de werkzaamheden. Onze toezichthouder, Jan van den Brink is daar doorgaans tussen 10.00 en 11.00 aanwezig. Mocht hij er niet zijn of kunt u niet langskomen, dan is hij ook te bereiken via telefoon 06 5199 0687. Met vragen kunt u ook bij de projectleider, Ronald Sminia, telefoon 020 2521857 terecht.

Lees meer over de eerste bewoners