AMSTERDAM - Kan licht een rol spelen bij het terugdringen van overlast? Dat gaan we uitproberen in het westelijk deel van de Reguliersdwarsstraat (voetgangersgebied Secret Village).

Bewoners en ondernemers ervaren op de Reguliersdwarsstraat, en dan vooral in de verbindingsstegen en -straatjes met de Bloemenmarkt, allerlei vormen van overlast. Ook sneuvelen door vandalisme, baldadigheid en wildplassen veel planten. De ondernemersvereniging, politie, gemeente, ondernemers en bewoners bekijken nu samen of licht kan helpen de situatie te verbeteren.

Verschillende kleuren

De komende zes weken gaan we experimenteren met gekleurde verlichting. Hard, koud wit licht moet er rond de sluitingstijd van cafés en clubs voor zorgen dat uitgaanspubliek snel naar huis gaat, in plaats van hun feestje in de straat voort te zetten. Als het nodig is, kan de politie vanuit de meldkamer de calamiteitenverlichting inschakelen. Daarbij kunnen zelfs de aanrijroutes voor hulpdiensten met kleur worden gemarkeerd.

Experiment

Dit is één van de laatste experimenten van Stad in Balans. De proef gaat op 1 maart van start en loopt 6 weken, van donderdag tot en met zondag. Om 04.00 uur gaat het koude witte licht aan totdat de straatverlichting uitgaat. In de zijstegen en –straten gaat om 22.00 uur het koude witte licht al aan. De resultaten worden vastgelegd met enquêtes en interviews.

Zie ook: www.amsterdam.nl/stadinbalans