AMSTERDAM - Woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om ervoor te zorgen dat u overal veilig kunt stemmen, hebben rijk en gemeente veel maatregelen genomen. In alle stembureaus zijn veilige looproutes en kunt u makkelijk 1,5 meter afstand houden. Mondkapjes zijn overal verplicht. Op deze manier is de kans op besmetting met het coronavirus uiterst klein. Maak dus gebruik van uw stemrecht.

Alle stemlocaties voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. U kunt in het stembureau uw handen ontsmetten. De stemhokjes worden de hele dag schoongehouden en overal is voldoende ventilatie. Tussen de kiezer en de leden van het stembureau staan kuchschermen en mondkapjes zijn in het stembureau verplicht. Veilige looproutes zorgen ervoor dat u 1,5 meter afstand kunt houden. Op elk stembureau is een medewerker die zorgt dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Hebt u klachten? Blijf dan thuis en geef een volmacht af.

Eigen stempotlood
Iedere kiezer krijgt een eigen potlood uitgereikt. Na het stemmen doet u het potlood in een apart bakje op het stembureau. Ingezamelde potloden worden gerecycled of na reiniging bij een volgende verkiezing opnieuw gebruikt. U mag het potlood ook mee naar huis nemen.

Rustig of eerder stemmen
Op de digitale kaart kunt u op verkiezingsdag zien hoe druk het is op de stembureaus. U kunt dus een stembureau kiezen waar het rustig is. Voor kwetsbare groepen is het voor het eerst mogelijk om vervroegd te stemmen. In Amsterdam zijn op 15 en 16 maart al ongeveer 50 stembureaus open, voor mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid eerder willen stemmen. Op de kaart ziet u op welke locaties vroegstemmen mogelijk is.

Stemmen vanuit de auto
Voor het eerst kunt u dit jaar snel, veilig en heel makkelijk stemmen vanuit de auto, in het speciale stembureau bij de RAI. Vanwege de stemvrijheid en het stemgeheim mogen er geen andere volwassenen bij u in de auto zitten. Voor eventuele passagiers geldt dus dat ze even moeten uitstappen tijdens het stemmen. Bij de RAI komen 4 autostemstraten, 1 fietsstemstraat en een aantal gewone stembureaus. De gewone stembureaus zijn alleen open op 17 maart; de autostemstraten en fietsstemstraat ook op 15 en 16 maart.