AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de herinrichting van het OV-knooppunt Amstelveenseweg. Met de aanpassingen wordt het OV-knooppunt toegankelijker, comfortabeler en veiliger. Hiervoor is een uitvoeringsbudget van 3.298.435 euro beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zullen in augustus 2022 plaatsvinden.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): "De Amstelveenseweg is een belangrijk overstappunt voor reizigers en wordt veelvuldig gebruikt. De maatregelen zorgen ervoor dat het overstappen tussen tram en metro veiliger en toegankelijker wordt. Maar het draagt ook bij aan de verbetering van de leefbaarheid van de stationsomgeving."

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het tramspoor van 8 t/m 28 augustus wordt het OV-knooppunt Amstelveenseweg tegelijkertijd aangepakt om zo min mogelijk hinder voor de omgeving en reizigers te realiseren. De belangrijkste maatregelen zijn het verplaatsen van de metropoortjes naar het perron, het fietspad wordt éénrichtingsverkeer, de tram- en bushaltes worden ruimer en er wordt een geluidscherm geplaatst tussen het OV-domein en de rijbaan. Verder wordt de verlichting en uitstraling van het gebied verbeterd.

Het OV-knooppunt Amstelveenseweg bevindt zich aan de westzijde van de Amstelveenseweg ter hoogte van de tram- en bushaltes en de westelijke opgang naar het metrostation.

Uit het uitvoeringsbudget van € 3.298.435 komt € 852.000 van het SMF (Stedelijk Mobiliteitsfonds), € 2.080.435 van de VRA en € 366.000 van Zuidas.