AMSTERDAM - Het afgelopen jaar is het voor ouderen makkelijker geworden om in Amsterdam een huis te vinden. Dat blijkt uit de resultaten van 2016 van het programma Ouderenhuisvesting 2015-2018. Daarnaast hebben we ook het doel om ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

De gemeente heeft de verhuisregelingen Van hoog naar laag en Van groot naar beter voor ouderen aangepast. De regelingen zijn nu meer toegespitst op ouderen die in een woning wonen die minder geschikt is om in oud te worden.

Van hoog naar laag en van groot naar beter

Bij de regeling Van hoog naar laag kunnen ouderen die in een woning op de tweede etage of hoger (met trappen) wonen, verhuizen naar een benedenwoning, een woning op de eerste etage of een woning met lift. Met behulp van de regeling kunnen ouderen vanaf 65 jaar in WoningNet voorrang krijgen op zo’n geschikte woning in de buurt. En met de voorrangsregeling Van groot naar beter kunnen zij binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning naar een kleinere verhuizen.

Nieuwbouw

Ook in de nieuwbouw houden we rekening met ouderen. In 2016 werden 490 sociale huurwoningen in aanbouw genomen die geschikt zijn voor ouderen. Deze woningen worden zo gebouwd dat de bewoner, als hij ouder wordt en meer fysieke beperkingen krijgt, in dezelfde woning kan blijven wonen. In 2016 zijn ook 150 woningen in aanbouw genomen die exclusief bestemd zijn voor ouderen, waaronder 42 woningen aan het Brouwerspad in Nieuw-West en 63 woningen aan de Schinkelkade in Zuid.

Toekomst

Door de voorrangspositie en de beschikbare regelingen hebben ouderen nu meer kansen op een geschikte woning in de bestaande woningvoorraad. Met de toenemende vergrijzing is het van belang om in de nieuwbouw geschikte woningen te blijven bouwen voor ouderen. Uitgangspunt is dat de huidige locaties met verpleeg- en verzorgingshuizen behouden blijven voor zorg en ouderenhuisvesting.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/ouderenhuisvesting