AMSTERDAM - Vandaag, 1 oktober 2021, heeft Wolf Rempt de Amsterdamspeld ontvangen. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de bewoners van Amsterdam-West en in het bijzonder voor de bewoners van de Stenen Silo. Hij ontving de onderscheiding uit handen van de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West, Fenna Ulichki.

Als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex de Stenen Silo in het westelijk havengebied heeft Rempt zich twaalf jaar lang onbaatzuchtig ingezet voor de bewoners. Van een kleine reparatie tot het controleren van financiën of het sussen van burenruzies: hij stond altijd paraat en wist vaak met goede oplossingen te komen. Ook organiseerde hij geregeld gewaardeerde bewonersactiviteiten.

Ook zette Rempt zich actief in voor de buurt. Zo was hij de afgelopen vier jaar lid van het Inspiratieteam Westerpark. Hij dacht mee en adviseerde bewoners over ideeën voor de buurt.

Vanwege zijn onbaatzuchtige inzet voor Amsterdam, en in het bijzonder voor de bewoners uit Amsterdam-West, ontvangt Wolf Rempt ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de VvE de Stenen Silo de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.