AMSTERDAM - Vandaag, 16 mei 2024, heeft Ageeth Telleman de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Hester van Buren. Telleman ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar inzet voor de sport in Amsterdam, die zij leverde tijdens haar voorzitterschap van de Amsterdamse Sportraad.


Telleman heeft zich in haar rol als voorzitter ingezet voor het belang van sport en bewegen voor de huidige en toekomstige generaties Amsterdammers. Dankzij haar toewijding heeft zij de Sportraad laten uitgroeien als een professioneel adviesorgaan van het college van B en W en de gemeenteraad.

Tijdens haar voorzitterschap hield zij onder andere oog voor de sportnorm die bepaalt hoeveel ruimte er voor sport moet zijn in de stad. Ook bracht zij zaken als vrouwensport en de impact van commerciële voetbalscholen onder de aandacht. Veel van de adviezen van de Sportraad onder het voorzitterschap van Telleman resulteerden in nieuwe beleidsinitiatieven of beleidswijzigingen.

Naast het voorzitterschap van de Sportraad was Telleman actief als bestuurslid bij een voetbalvereniging en momenteel is zij voorzitter van de raad van Toezicht van het Internationaal Choreografisch Kunstencentrum (ICK) Dans Amsterdam.