AMSTERDAM - Oud en nieuw in Amsterdam moet een feest worden waarop de stad samen het begin van een nieuw jaar viert, zonder de overlast en incidenten die worden veroorzaakt door vuurwerk. Daarom is het vanaf de aankomende jaarwisseling verboden om consumentenvuurwerk af te steken in de stad. Voor veel mensen hoort vuurwerk wel echt bij de jaarwisseling en daarom organiseert de gemeente dit jaar op meerdere plekken in de stad alternatieven: een feestelijke en bijzondere nieuwjaarsviering op het Museumplein en een aantal professionele vuurwerkshows verspreid over de stad.


Een meerderheid van de Amsterdammers heeft genoeg van de overlast die vuurwerk met zich meebrengt en is voorstander van een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk. Daarom heeft de gemeenteraad in het voorjaar van dit jaar besloten om het afsteken van vuurwerk in de stad te verbieden. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is hierop aangepast. De afgelopen jaarwisseling gold vanwege de coronamaatregelen al eenmalig een landelijk afsteek- en verkoopverbod voor vuurwerk.

Ondanks dat het mogelijk is om vuurwerk te kopen op de daarvoor ingerichte verkooppunten, mag consumentenvuurwerk dus niet meer worden afgestoken in de stad Amsterdam. Voor veel Amsterdammers is het nieuw dat afsteken van consumentenvuurwerk niet is toegestaan in Amsterdam. De gemeente start binnenkort een informatiecampagne hierin zal extra aandacht worden besteed aan de alternatieven die de gemeente dit jaar organiseert.

Centrale viering
De gemeente organiseert dit jaar een bijzondere stedelijke nieuwjaarsviering op het Museumplein. Deze locatie is gekozen omdat ze goed bereikbaar is voor Amsterdammers, veilig en corona proof kan worden ingericht, maar toch groot genoeg is om plek te bieden aan een flink aantal bezoekers. Bovendien is het Museumplein een mooi decor voor een spectaculair nieuwjaarsfeest.

Op het plein is niet alleen een vuurwerkshow te zien. Samen met het uitgaansleven en festivalmakers wordt er een muzikaal programma georganiseerd dat vanaf 22.00 uur te zien is. Om klokslag middernacht is er een licht- en lasershow, professioneel vuurwerk en zijn er optredens.

Stadsdelen
Het college en de gemeenteraad willen aan Amsterdammers ook in hun eigen buurt of stadsdeel een alternatief bieden voor het afsteken van vuurwerk. Daarom is het voornemen om dit jaar in ieder stadsdeel één professionele vuurwerkshow te organiseren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar om initiatieven voor nieuwjaarsvieringen van Amsterdammers mogelijk te maken. De gemeente wil Amsterdammers de komende jaren een steeds grotere rol geven in de vieringen rond oud en nieuw. Jongeren vormen hierbij een specifieke doelgroep.

Voor de vuurwerkshows en de initiatieven van bewoners en ondernemers hangt nog altijd veel af van de dan geldende coronamaatregelen. Samen met de handhavende diensten wordt gekeken naar een goede balans tussen voldoende aanbod en beheersbaarheid. Extra vieringen in de stad kunnen er ten slotte ook toe leiden dat er een groter beslag wordt gelegd op de capaciteit van de diensten.

Landelijk vuurwerkverbod
Amsterdam blijft zich met andere gemeenten inzetten voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Niet alleen met het oog op de handhaving maar ook in de groei naar een nieuwe traditie. "Daarom zetten we ons samen met anderen gemeenten ook in voor een landelijk verbod."