AMSTERDAM - Zaterdag 7 mei 2022, heeft Matteo Imbruno de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van wethouder Touria Meliani. Hij krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als trouwe ambassadeur van de stad Amsterdam, de Oude Kerk en haar orgel.


Imbruno is al 25 jaar lang organist van de Oude Kerk. Zijn eerste uitdaging na zijn aanstelling was het restaureren van het beroemde Vater-Müller orgel. Imbruno stelde een plan op met een alternatieve aanpak dat over de volle breedte werd gesteund: zowel door orgelkenners als de Rijksdienst voor Monumentenzorg.

Imbruno zette met het gerestaureerde orgel een internationaal orgelfestival en een internationaal concours op voor jonge organisten. Dit deed hij niet alleen als organist, maar ook als organisator en gastheer. Bovendien werkte Imbruno als internationale gastdocent in steden als Buenos Aires, Phoenix en Providence en speelde hij wereldwijd op vele muziekfestivals. Hij zette hiermee niet alleen de Oude Kerk en haar beroemde orgel op de kaart, maar ook de stad Amsterdam.

Vanwege zijn bijdrage aan de bekendheid van de Oude Kerk, zijn doorslaggevende rol in de restauratie van het orgel en zijn internationale verdiensten ontvangt Matteo Imbruno de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.