AMSTERDAM - In een kort geding over de demonstratie van Nederland in Verzet heeft de rechter de Amsterdamse driehoek in het gelijk gesteld. De driehoek respecteert de vrijheid van meningsuiting en wilde de demonstratie van aanstaande zondag graag mogelijk maken, maar vond het noodzakelijk voorwaarden te stellen vanwege de coronapandemie. De driehoek beperkte het aantal deelnemers na advies van de GGD tot 500 en wees het Westerpark aan als locatie vanwege de mogelijkheid het park af te sluiten en de toestroom van deelnemers goed te beheersen.

De organisator was het met beide voorwaarden niet eens en stapte naar de rechter. De rechter heeft de driehoek in het gelijk gesteld en vond het omwille van de volksgezondheid en beheersbaarheid van de openbare orde terecht dat het Westerpark is aangewezen als locatie, met een beperkt aantal van 500 deelnemers.

In een gesprek na de zitting met de gemeente en de politie heeft de organisator laten weten geen gebruik te maken van de ruimte die hij van de Amsterdamse driehoek krijgt om te demonsteren in Amsterdam. De Amsterdamse driehoek beschouwt daarom de demonstratie Nederland in Verzet als geannuleerd en zal deze demonstratie op andere locaties in de stad, zoals het Museumplein niet toestaan. De politie treedt op bij aanwijzingen dat dit toch gebeurt.

De driehoek roept mensen die voorheen hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in deze demonstratie op om te thuis te blijven.