AMSTERDAM - Vernieuwde bruggen, een vrije trambaan, bredere stoepen, meer bomen, overzichtelijker kruispunten en gedeeltelijk fietsstraat: zo ziet de route van Raadhuisstraat tot Mercatorplein er in 2026 uit. Op 23 november stelde het college van B en W de ontwerpen voor dit enorme project vast. In december besluit de gemeenteraad over het uitvoeringskrediet van 224,7 miljoen euro.

Voetgangers, fietsers, de tram en groen krijgen straks meer ruimte. De auto levert in: de maximumsnelheid gaat naar 30 kilometer per uur en er zijn straks minder parkeerplaatsen. Van Mercatorplein tot Nassaukade rijdt verkeer de stad in via een fietsstraat, met een 'knip' voor auto's bij de brug over de Da Costakade. Stad-uit kan alle verkeer nog gewoon over de brug. De twee 'blackspot' kruispunten Jan Evertsenstraat/Admiraal de Ruijterweg en Marnixstraat/Rozengracht worden overzichtelijker gemaakt. De tram kan straks vrij doorrijden en haltes worden voor iedereen goed toegankelijk. Op de Rozengracht blijven de huidige bomen zoveel mogelijk staan; Van de De Clercqstraat tot Mercatorplein worden bomen verplant en komen er nieuwe bomen, die meer ruimte krijgen. Langs de route staan straks zo'n 70 bomen meer dan nu.

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer): "Met dit enorme project pakken we de monumentale bruggen aan die dringend aan vernieuwing toe zijn. Zo waarborgen we de veiligheid en bereikbaarheid van de stad, voor nu en de toekomst. Omwonenden en ondernemers zullen eerst te maken krijgen met overlast en omleidingen maar zij krijgen straks een prettige en groener omgeving terug waar fietsers en voetgangers onbezorgd doorheen kunnen bewegen."

Negen bruggen
De aanpak betreft alle vaste bruggen (niet de Wiegbrug) op dit traject: deze zijn oud en in slechte staat. Van brug 108, die in 2018 al een noodaanpak kreeg, wordt nu het deel afgemaakt onder de voet- en fietspaden, waar ook de kabels en leidingen liggen. De bruggen worden constructief helemaal vernieuwd maar behouden hun monumentale uiterlijk. De monumentale onderdelen worden voorzichtig weggehaald, gerestaureerd en weer teruggeplaatst.

Tot en met 2024 hevige stremmingen en overlast
Voor de omgeving en het verkeer betekent het werk overlast en omleidingen. In West begint in 2022 de vernieuwing van brug 108 (Da Costagracht) en mogelijk ook al brug 135 (Bilderdijkgracht). In het Centrum wordt tot in 2023 bij alle bruggen gewerkt aan de kabels en leidingen. Vanaf begin volgend jaar zorgt dit voor een andere bereikbaarheid van de westkant van het Centrum. In 2023 start de vernieuwing van de Centrumbruggen en de brug bij de Admiralengracht. Het werk aan de straten gebeurt in samenhang met het werk aan de bruggen. Vanaf maart 2023 rijdt op het traject ongeveer 16 maanden geen tram. Onderzocht wordt welk vervangend vervoer wordt ingezet. Naar verwachting duren de hevigste stremmingen tot en met 2024, en is het werk in 2026 klaar.