AMSTERDAM - Medewerkers van afvalinzameling, reiniging en beheer openbare ruimte en groen zijn vanochtend aan het werk gegaan om achterstanden als gevolg van de staking in te halen. De vakbonden en werkgevers hebben gisteren een principeakkoord bereikt. Dit wordt voorgelegd aan de achterban.


Wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie): "Ik ben heel tevreden met het akkoord dat we met de vakbonden hebben gesloten. Vooral dat het gelukt is om de werknemers in de lagere loonschalen in verhouding een hogere loonsverhoging te geven, waardoor zij er netto meer aan overhouden. Dat was ook echt nodig, want zij worden door de stijgende prijzen het hardst geraakt in de portemonnee. De staking is nu beëindigd, maar heeft veel mensen in Amsterdam weer bewust gemaakt hoe belangrijk onze mensen zijn voor een schone, veilige en leefbare stad."


De gemeente wil Amsterdam zo snel mogelijk weer schoon krijgen. De focus ligt eerst op het centrum en op de plekken in de stad waar het het hardste nodig is, zoals bij prullenbakken in winkelstraten. Losliggend afval op straat en bij de containers wordt opgeruimd, en daarna de containers geleegd. De markten worden ook weer schoongemaakt, en de gemeente is weer gestart met het ophalen van bedrijfsafval bij de ondernemers die een contract hebben met de gemeente. Het zal nog een aantal dagen duren voordat de stad weer opgeruimd is.


Afvalpunten

Vanaf 12.00 uur vandaag zijn de Afvalpunten Meerkerkdreef, Rozenburglaan, Henk Sneevlietweg, Seineweg en Toetsenbordweg weer open. De Marie Baronlaan is gesloten vanwege de verhuizing naar een andere plek. Vanaf morgen zijn de Afvalpunten weer open op de reguliere openingstijden.
Meldingen De prioriteit ligt bij het schoonmaken. Later deze week pakt de gemeente ook meldingen weer op. Situaties waarbij veel overlast is, worden als eerste opgepakt.


Oproep aan inwoners
Inwoners van Amsterdam wordt gevraagd om afvalzakken nog even binnen te houden zolang gemeentereiniging nog niet is langsgekomen. Grof afval kan weer op de vaste dag naar buiten of kan op afspraak worden opgehaald.