AMSTERDAM - Vandaag, 25 juni 2023, is Nicole van Dijk-Bakker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de koninklijke onderscheiding voor het oprichten van en haar jarenlange inzet voor Stichting Semmy. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Alexander Scholtes.


Op 17 oktober 2007 richtten Nicole Bakker samen met John Emmerik Stichting Semmy op. De stichting is een belangrijke plek voor lotgenoten die getroffen zijn door diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG). De stichting zet zich ook in om de levensverwachting en uiteindelijk de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door deze zeldzame vorm van hersenstamkanker te vergroten.

In de loop der jaren is het Bakker gelukt om meer dan 6 miljoen euro op te halen voor de stichting. Dit geld werd gedoneerd aan onderzoeken in verschillende ziekenhuizen, zoals het Prinses Máxima Centrum, Erasmus MC en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Vanwege haar inzet voor stichting Semmy wordt Nicole Bakker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.