AMSTERDAM - Vandaag, zondag 10 oktober 2021, heeft Frank van Dorp de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van de vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, Rocco Piers. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn inzet voor het Wijkcentrum De Pijp.


De heer Van Dorp was in 1969 één van de oprichters van het wijkcentrum. Hij is 50 jaar actief gebleven in de Pijp en was de drijvende kracht achter veel acties die vanuit het wijkcentrum zijn ondernomen, zoals het behoud van de Oranjekerk en het Zuiderbad, de start van het eerste Nederlandse Repaircafé en het plantenruilcentrum Groen Gemaal. Mede door de inzet van de heer Van Dorp werd de grootschalige sloop van de wijk de Pijp voorkomen, waardoor de wijk veel van haar oude glorie heeft behouden. Ook was hij medeoprichter van de buurtkrant 'De Pijpkrant'.

Vanwege de grote inzet voor de buurt en de bijdrage die Frank van Dorp leverde aan de stad Amsterdam ontvangt hij de Amsterdamspeld.