AMSTERDAM - Vandaag, 26 september 2021, zijn Leslie Pangemanan en Anouk de Vries benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangen de koninklijke onderscheiding vanwege hun jarenlange inzet voor kansarme kinderen in Mitchells Plain, een buitenwijk van Kaapstad. Pangemanan en de Vries ontvingen de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman.


In 2004 zette de heer Pangemanan de Stichting Run4Schools op. De stichting geeft ruim vijf duizend kinderen op drie lagere scholen en één middelbare school in Mitchells Plain de kans om sport- en muzieklessen te volgen. Dankzij de stichting maken de lessen nu deel uit van het lesaanbod en hebben de scholen een sportveld, en muziek-, dans- en computerlokalen. Ook worden sportlessen als naschoolse activiteit aangeboden, mede om ervoor te zorgen dat de kinderen minder snel in aanraking komen met jeugdbendes en criminaliteit na schooltijd. De lessen worden verzorgd door twaalf lokale coaches, die ook als rolmodel fungeren.

Om dit mogelijk te maken haalt de stichting geld op bij donors en sponsoren, bijvoorbeeld met loopevenementen. Jaarlijks rent de stichting mee met de Dam tot Damloop in Amsterdam en de Two Oceans Ultra Marathon in Kaapstad. Ook worden mensen aangemoedigd om zelf evenementen op te zetten om geld in te zamelen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het opzetten van de Stichting Letterenloop. De afgelopen 15 jaar is een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro aan donaties opgehaald.

Anouk de Vries was vanaf het begin actief voor de stichting. Ze was verantwoordelijk voor het secretariaat, het beheren van de social media kanalen, het begeleiden van de lopers, het organiseren van liefdadigheidsevenementen en het opzetten van een kledinglijn voor Run4Schools.

Vanwege hun inzet voor de toekomst van kansarme kinderen in Zuid-Afrika zijn de heer Pangemanan en mevrouw De Vries benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.