AMSTERDAM - Zondag 22 december 2019 ontvangt Maureen Koswal een gemeentelijke onderscheiding uit handen van de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel West, Fenna Ulichki. De Amsterdamspeld wordt uitgereikt tijdens een eerste lustrumbijeenkomst van Amsterdam West League, een populaire zaalvoetbalcompetitie in de Kinkerbuurt die Koswal vijf jaar geleden is gestart.

Koswal zet zich als betrokken buurtbewoner al jaren in voor de jongeren in de buurt, waaronder veel jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen. Om te voorkomen dat zij op straat gaan zwerven, overlast veroorzaken en mogelijk in aanraking komen met criminaliteit, organiseert Koswal populaire sport- en andere activiteiten. Ook was ze betrokken bij de activiteiten van Stichting Vreedzaam West, de Kinderwijkraad Oud-West en Smeltkroez Spreekt!

Sinds 2014 organiseert Koswal de zaalvoetbalcompetitie Amsterdam West League. Deze competitieis gericht op jongeren van 5 tot en met 14 jaar. Ieder weekend wordt er samen gesport in de gymzaal van de Kinkerbuurtschool.

Eerder richtte zij in Zuidoost een brassband op, waarin inmiddels drie generaties samen spelen: een initiatief dat binnenkort navolging krijgt in Oud-West. Ook zet Koswal zich jaarlijks in de voor de burendag en geeft ze kinder-kookworkshops met gezonde voeding.

Vanwege haar vrijwillige inzet voor de jongeren in de buurt krijgt Maureen Koswal de Amsterdamspeld toegekend.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.