AMSTERDAM - Platform Transvaal nodigt bewoners en buurtprofessionals van de Transvaalbuurt uit voor de themabijeenkomst Opgroeien in Transvaal. De volgende onderwerpen komen deze avond aan bod: buiten spelen op de pleinen en op groene plekken in de buurt, de buurtschool en ondersteuning en georganiseerde activiteiten voor kinderen in de buurt.

U bent welkom op dinsdag 16 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de Kraaipan, Hofmeyrstraat 67. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur. Graag aanmelden via e-mail: platformtransvaal@gmail.com

Een fijne buurt maken we met elkaar

Platform Transvaal is het door bewoners georganiseerde openbare overleg over de buurt, tussen de bewoners en bewonersgroepen van de Transvaalbuurt, met de overheid, zorg-, maatschappelijke en culturele initiatieven en instanties, scholen en de woningcorporaties.

Het platform heeft als doel ideeën over en problemen op het gebied van welzijn, wonen, en leefomgeving, die in de buurt worden ervaren, bespreekbaar te maken en in goed overleg aan te pakken.

De bewoners van het platform organiseren het volgende:

  • Een netwerk van bewoners, overheidsfunctionarissen, woningcorporaties, scholen, initiatieven en instanties, zodat men elkaar sneller kan vinden.
  • Tien bijeenkomsten per jaar waar we met elkaar nieuwe ideeën, actuele en lopende zaken in de wijk doornemen, om en om een algemene bijeenkomst en een themabijeenkomst.
  • Een buurtbijeenkomst over een specifiek onderwerp.
  • Buurtontmoetingen: in februari een initiatievendag, in september een vrijwilligersbuurtfeest.
  • Wekelijks doorsturen van actuele post voor bewoners van de wijk.
  • Ook ondersteunt het platform beginnende bewonersinitiatieven met raad en soms een klein budget.

Contact en meer informatie

Wilt u in contact komen met het platform, stuur dan een mail aan: platformtransvaal@gmail.com

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het platform kunt u zich aanmelden voor de facebookgroep Platform Transvaal-Amsterdam.