AMSTERDAM - Hoe ziet Amsterdam eruit in 2050? Hoe en waar wonen we? Hoe leven we met steeds meer mensen samen in een verdichtende stad? En wat betekent de omslag naar schone energie voor de stad? Dit zijn vragen en dilemma’s waar de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 richting aan gaat geven. De gemeente maakt de Omgevingsvisie samen met bewoners, bezoekers, bedrijven en belangengroepen. Op 17 oktober opent de gemeente Amsterdam het ‘Atelier der Verbeelding’ waar Amsterdammers vanaf eind 2019 gevraagd en ongevraagd kan binnenlopen om mee te denken over de toekomst van de stad.

Het Atelier der Verbeelding – Samen maken we de stad
De oude smederij aan de Nieuwe Uilenburgerstraat wordt de plek voor het gesprek over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050: een plek voor dialoog en inspiratie tussen bewoners, ondernemers, wetenschappers, kunstenaars, regiogemeenten, ambtenaren en stadmakers. In het atelier vinden werksessies plaats en de voortgang van de Omgevingsvisie wordt in exposities en presentaties beeldend getoond.

Datum: Donderdag 17 oktober 2019.
Locatie: Atelier der Verbeelding, Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59.

Programma
17:00 uur: inloop en ontvangst.
17:15 uur: opening door moderator Susanne Heering.
17:20 uur: ‘een brief aan de stad’ van Stadsdichter Gershwin Bonevacia.
17:25 uur: interview wethouders Marieke van Doorninck en Touria Meliani.
17:35 uur: Spoken Word ‘Van wie is de stad’ door Sjaan Flikweert.
17:40 uur: voorstellen samenwerkingspartners:
- Club 2050 - Women Make The City.
- Studio LA.
- Gastcurator Tanja den Broeder.

Over de Omgevingsvisie
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/fijne-buurten/ruimteovermorgen/.