AMSTERDAM - De burgemeester van Amsterdam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart is toegestaan om als kiezer uw stem uit te brengen in een andere gemeente dan wel om bij volmacht te stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland uw stem uitbrengen. De kiezerspas kan schriftelijk of mondeling worden aangevraagd. Kiezers die al via een schriftelijke procedure toestemming hebben verkregen om per volmacht of per brief te stemmen kunnen geen kiezerspas aanvragen.

Iemand machtigen voor u te stemmen (stemmen bij volmacht)

Als u zelf niet kunt stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, dan kunt u iemand machtigen. Er zijn twee verschillende machtigingen: een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. Voor een schriftelijke volmacht moet de gemeente uw aanvraag uiterlijk op 10 maart (schriftelijke volmacht) ontvangen hebben. Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Dat kunt u doen tot op de dag van de verkiezingen (15 maart 2017).

Meer weten?

Voor meer informatie over de verkiezingen en het stemmen in Amsterdam kunt u terecht bij:

  • amsterdam.nl/verkiezingen;
  • persoonlijk bij een willekeurig Stadsloket;
  • of telefonisch: 14 020, het informatienummer van de gemeente Amsterdam, bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur.