AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid streeft naar schonere buurten met minder zwerfvuil en verkeerd aangeboden huisvuil. We gaan nu aan de slag in de Stadionbuurt.

Bewoners vragen we dringend om huisvuil* en grofvuil op de juiste plek en tijd aan te bieden. Ze hebben een brief in de bus gekregen waarin de regels nog eens onder de aandacht zijn gebracht.

Paul Slettenhaar, verantwoordelijk bestuurder Zuid: “Een schonere buurt willen we bereiken door duidelijk te communiceren wat de regels zijn voor het aanbieden van restafval, papier en grof vuil en hierop te handhaven. Daarnaast spannen onze afdelingen afvalinzameling en reiniging zich dagelijks in om afval in te zamelen en straten en pleinen te reinigen.”

Gebruik van ondergrondse containers

  • Plaats niets op of naast de container (de container kan dan niet geleegd worden).
  • Gebruik bij voorkeur 20 of 30 liter vuilniszakken.
  • Grote stukken karton maakt u klein zodat het door de opening van de papiercontainer past. Lukt dit echt niet? Zet het dan niet naast de container, maar bied het aan als grofvuil op de daarvoor bestemde dag.

Op de ondergrondse containers komen binnenkort nieuwe stickers met informatie voor het gebruik. De dichtstbijzijnde containers voor textiel, glas, papier en karton of plastic staan op www.amsterdam.nl/afval.

Container vol of stuk?

Is de container vol of stuk, gebruik dan een andere container in de buurt. Volle of kapotte containers kunt u melden via 14 020. Of maak een melding via www.amsterdam.nl/mor.

Ophalen grofvuil

Past uw afval niet in de container? Zet het dan niet naast de container, maar bied het aan als grofvuil. Meld grofvuil aan via 14 020 (ma t/m vrij 08.00 -18.00 uur). Zet grofvuil aan de rand van uw stoep of op de aangewezen plek. Doe dit op de avond vóór de ophaaldag zo laat mogelijk tot uiterlijk 07.00 uur 's ochtends. De ophaaldagen zijn:

  • Olympisch Kwartier: dinsdag
  • Marathonbuurt en Van Tuyllbuurt: woensdag

Voorkom een boete

Om te zorgen dat de Stadionbuurt schoon is en blijft gaan we intensiever handhaven op het aanbieden van afval. De boete voor het fout aanbieden van huisvuil of grofvuil is minimaal € 90,-.

Hoe helpt u mee?

U kunt adoptant van een container worden en meehelpen aan het schoonhouden van de container.
Meer informatie:www.amsterdam.nl/afval.
Aanmelden: adoptie.zuid@amsterdam.nl.
Storend afval kunt u melden via 14 020 of via www.amsterdam.nl/mor.

Vragen?

Heeft u vragen of suggesties? Mail ons: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl; Zet bij het onderwerp van uw mail: Afval Stadionbuurt.

*Uitzonderingen, in deze straten blijven we zakken ophalen:

■ Stadionweg: woensdag en zaterdag

■ Parnassusweg, even zijde: woensdag en zaterdag

■ Amstelveenseweg (behalve Stadionplein): dinsdag en vrijdag

Zet huisvuil vanaf 21.00 uur de avond tevoren tot uiterlijk 07.00 uur op de ophaaldag buiten.