AMSTERDAM - Zwerfvuil, verkeerd neergezette zakken huisvuil en grofvuil: wie ergert zich er niet aan? Bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel en studenten werken samen aan een schone Pijp; 18 januari was de kick-off.

Bewoners en ondernemers in actie

Bewoners en ondernemers in het oude deel van De Pijp hebben de handen ineen geslagen om de afvaloverlast te stoppen. Hun wensen en ideeën staan verwoord in het ‘Actieplan De Schone Pijp’; gecoördineerd door Wijkcentrum De Pijp en in nauw overleg met het stadsdeel. Met als gezamenlijk doel om van De Pijp weer een mooie en vooral schone wijk te maken; dat kost geld en dat is er nu gekomen.

18 januari ging de eerste actie van start in aanwezigheid van wethouder Choho en stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar met de presentatie van een flyer. ‘Streetcleaners’ zijn inmiddels dagelijks op straat om problemen te signaleren. Dit directe contact op straat, met de mensen die er wonen en werken, past bij de aanpak.

Gemeente: extra geld voor schone stad

Intussen heeft de gemeente het ‘Aanvalsplan Schoon 2017’ gepresenteerd met maatregelen om efficiënter en flexibeler te gaan werken, experimenten aan te gaan en te leren van wat wel en wat niet werkt. Doen wat nodig is om samen te werken aan een schoner Amsterdam. Met meer handhavers om controles uit te voeren bij locaties waar vaak afval wordt gedumpt. De gerichte aanpak voor 250 probleemlocaties afval in de stad (waarvan 20 in De Pijp) loopt al. Het ‘Actieplan De Schone Pijp’ van de bewoners sluit er goed op aan .

Studenten: experiment

Hoe zorg je ervoor dat mensen hun afval op de juiste plek en tijd buiten zetten? Studenten gedragpsychologie van de Hogeschool van Amsterdam buigen zich over deze vraag. Ze doen een experiment met een ‘LED-Amsterdammertje’. Het idee is dat de kop groen of rood kleurt. Groen betekent afval plaatsen, rood betekent niet plaatsen. Het paaltje staat op de Tweede Jacob van Campenstraat. In april zijn de eerste resultaten bekend.