AMSTERDAM - Ruim 1200 statushouders, die in Amsterdam wonen vanaf 1 januari 2013 worden opgenomen in de Amsterdamse Aanpak Statushouders.

Door de goede resultaten van de eerste vier maanden van de Amsterdamse Aanpak Statushouders gaat de gemeente Amsterdam nu ook statushouders die vóór juli dit jaar aan Amsterdam zijn toegewezen met deze nieuwe aanpak begeleiden.

Vorig najaar verhoogde de instroom van asielzoekers in Amsterdam. Dit betekent dat Amsterdam vanaf juli dit jaar te maken heeft met een groot aantal statushouders (mensen van wie de asielaanvraag is toegekend) die zich in Amsterdam gaan vestigen. De eerste jaren van verblijf is 65% van de statushouders afhankelijk van bijstand. Daarom is de gemeente in juli van dit jaar begonnen met een nieuwe werkwijze om deze statushouders zo snel mogelijk naar werk of opleiding te begeleiden. De intensieve begeleiding naar werk en/of opleiding begint nu zodra vluchtelingen hun verblijfsstatus hebben gekregen en aan Amsterdam zijn toegewezen en waar mogelijk al in het asielzoekerscentrum (azc). De eerste vier maanden zijn al ruim 600 statushouders op deze manier begeleid naar werk, opleiding of een combinatie daarvan. De gemeente gaat nu ruim 1200 statushouders, die al in Amsterdam wonen vanaf 1 januari 2013, uitnodigen voor gesprekken en opnemen in de Amsterdamse Aanpak Statushouders.

Iedere statushouder krijgt een eigen klantmanager toegewezen. In december zijn de eerste 80 statushouders van deze groep op basis van hun taalvaardigheid, computerkennis en opleidingsniveau opgeroepen om een assessment te doen om hun talenten en ontwikkelpunten in kaart te brengen. Statushouders die niet aan de criteria voldoen om een assessment af te leggen krijgen een gesprek. Samen met de klantmanager maakt de statushouder een plan van aanpak op maat waarna gestart wordt met de toeleiding naar opleiding, werk en/of participatie. Ook zullen 1000 statushouders een korte intensieve taaltrainingen op maat krijgen, gericht op een snellere start met een baan of opleiding.