AMSTERDAM - Op 28 maart 2017 heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix vrijgegeven. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 6 april 2017 ter inzage op zowel het stadhuis als op het kantoor van stadsdeel West. Belanghebbenden krijgen zes weken de tijd een reactie te geven op de nieuwe versie van het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix ligt vanaf donderdag 6 april 2017 tot en met woensdag 17 mei 2017 ter inzage op de volgende adressen:

  • Het stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.
  • Het stadsloket van stadsdeel West, Bos en Lommerplein 250, Amsterdam.

Het ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix met de daarop betrekking hebbende stukken is vanaf 6 april digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.E1601BPGST-OW02. De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is leidend.

Informatieavond

Op 18 april organiseren wij een informatieavond. De avond start met een plenair gedeelte waarin uitleg wordt gegeven over het ontwerpbestemmingsplan. Aansluitend is er een informatiemarkt.

  • Datum: 18 april 2017
  • Tijd: 19:00 – 21:00 uur
  • Locatie: Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7A

Historie

In 2014 is het ontwerpbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix al eens ter visie gelegd. De zienswijzen die destijds ingediend zijn, zijn zoveel mogelijk meegenomen in dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast hebben we door uitgebreide participatietrajecten in de omgevingsprojecten een aantal waardevolle wijzigingen kunnen meenemen naar het nieuwe ontwerpbestemmingsplan.