AMSTERDAM - Vanmiddag heeft burgemeester Femke Halsema het veteranenontmoetingscentrum 'De Veldpost' in Amsterdam Noord feestelijk geopend: "Veteranen hebben zich, vaak onder moeilijke omstandigheden, ingezet voor de internationale rechtsorde en de vrijheid en veiligheid van ons land. Zij verdienen naast waardering en erkenning ook een prettige, vaste ontmoetingsplek in de stad." In het ontmoetingscentrum kunnen veteranen elkaar opzoeken en professionele hulp krijgen.

Op dit moment wonen er ongeveer 1.400 veteranen in Amsterdam en omgeving. Met de meeste van hen gaat het goed, maar er zijn ook veteranen die het moeilijk hebben. Zeker 5 tot 8% heeft een posttraumatische stress stoornis. Juist voor hen is dit veteranenhuis van grote waarde. Zij geven aan baat te hebben bij het gezelschap van andere veteranen.

'De Veldpost'
De Stichting Veteranen Amsterdam opende al in 2011 het inloophuis 'De Veldpost' in de voormalige pastorie aan de Kometensingel in Noord. Destijds stelde Stadgenoot deze locatie gratis ter beschikking aan de veteranen. Na een periode op een andere plek heeft de gemeente het pand van Stadsgenoot gekocht. De gemeente biedt de veteranen nu dus een vaste plek. De voormalige pastorie ligt in een rustige omgeving en biedt privacy.

De Veldpost wordt niet alleen een plek voor veteranen maar ook een ontmoetingscentrum voor oud-medewerkers van de politie. Ook zij hebben vaak hele heftige dingen meegemaakt. Indien nodig kan de Stichting Veteranen Amsterdam voor ondersteuning een beroep doen op HVO Querido.