AMSTERDAM - Nellestein is de enige autovrije wijk in Amsterdam. Vrijwel alle woningen zijn alleen bereikbaar via fiets- en voetpaden. Soms is het toch nodig om met de auto bij huis te kunnen komen, bijvoorbeeld om zware spullen uit te laden. Bewoners kunnen nu nog gratis een ontheffing krijgen om te laden en lossen en over het fietspad te rijden.

Sinds 19 maart 2016 geldt voor alle stadsdelen hetzelfde beleid voor ontheffingen en moeten die ontheffingen ook volgens die regels verstrekt worden. Nellestein heeft tot nu toe nog voordeel van de oude, gratis regeling. Maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen: de gemeente bereidt besluitvorming voor over de ontheffingen in Nellestein, die rekening houdt met de unieke situatie in Nellestein.

Enquête

Om te weten met welke eisen het RVV ontheffingenbeleid rekening moet houden, nu en in de toekomst ontvangen alle Bewoners van Nellestein een enquête van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS, een onderdeel van de gemeente Amsterdam ). De enquête is anoniem en kan niet worden terug geleid tot een specifieke bewoner.

De vragen in die enquête gaan onder andere over: bereikbaarheid voor leveranciers, het autovrije karakter van de wijk en de geldigheidsduur van de ontheffing. De enquête wordt naar alle woonadressen in Nellestein gestuurd en kan zowel online als op papier worden ingevuld. De resultaten worden gebruikt in het voorstel over ontheffingen voor Nellestein. Die resultaten worden natuurlijk ook aan de bewoners van Nellestein bekend gemaakt..

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar RVV-ontheffingNellestein@amsterdam.nl of bel projectleider Iris van der Horst: 06 5392 2040.