AMSTERDAM - Er is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw ijscomplex in Amsterdam. Het college van B en W kiest voor de huidige locatie van de Jaap Edenbaan in Amsterdam en geeft opdracht om te onderzoeken hoe een nieuw ijscomplex vorm kan krijgen op deze plek. Dit betekent dat de twee andere onderzochte locaties in Noord en Zuidoost nu definitief zijn afgevallen.

De bedoeling is dat de bouw in 2022 begint en dat Amsterdam vanaf 2023 een modern en duurzaam ijscomplex met meer vierkante meters ijs rijker is. Alle schaatsers in de regio moeten er terecht kunnen.

Meer behoefte aan ijs
Eind 2016 bleek dat er grote investeringen nodig waren om de Jaap Edenbaan open te houden. Daarbij blijft de stad groeien en is er steeds meer behoefte aan ijs om op te schaatsen. Daarom hebben we in 2017 onderzocht wat de beste locatie zou zijn voor een nieuw ijscomplex in Amsterdam.

Drie mogelijke plaatsen
In dit onderzoek deden 3 mogelijke locaties mee: de sportdriehoek in Noord, De Nieuwe Kern in Zuidoost en de huidige locatie van de Jaap Edenbaan in Oost. Het bleek dat een ijscomplex op alle locaties mogelijk was. De locaties werden getoetst op verschillende criteria zoals bereikbaarheid, inpassing in de stad, spreiding van de voorzieningen en maatschappelijk draagvlak. Uiteindelijk scoorde de locatie in Oost het best.

Plannen sport
Het nieuwe ijscomplex is samen met de vernieuwde Sporthallen Zuid en een nieuw overdekt zwembad aan de oostkant van de stad een van de drie grote sportvoorzieningen die we willen ontwikkelen.