AMSTERDAM - Een moderner station Amsterdam Sloterdijk en een overzichtelijker en prettiger stationsgebied. De eerste ideeën hiervoor hebben we vastgelegd in een langetermijnstrategie. Voordat we grote plannen kunnen maken, onderzoeken we eerst of de ideeën haalbaar zijn. Dat doen we samen met NS Stations, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Op Amsterdam Sloterdijk komen trein, metro, bus, tram, fiets en (deel)auto samen. Het stationsgebied ligt middenin Sloterdijk-Centrum. Steeds meer reizigers gaan van en naar het station. Na 35 jaar intensief gebruik is dat hard aan verbetering toe. Met de ontwikkeling van Haven-Stad komen er nog tienduizenden reizigers bij. Ook de aansluiting op Sloterdijk Centrum kan beter. Dat verandert in een woon-werkwijk.

Wonen en werken boven het spoor

In het toekomstbeeld zijn het station en de directe omgeving weer één overzichtelijk geheel. Het idee is om de ruimte rondom én boven het spoor te gebruiken voor openbare ruimte en bebouwing. Met als resultaat een goed werkend ov-knooppunt, dat tegelijkertijd een moderne, groene, levendige plek is middenin Sloterdijk-Centrum. Een plek waar je kunt én wilt wonen, werken en verblijven.

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat we plannen maken voor een grote ontwikkeling als deze, bekijken we eerst wat kan en wat niet kan. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of het mogelijk is om op Sloterdijk veilig boven het spoor te wonen en te bouwen. Ook kijken we of het allemaal technisch en financieel haalbaar is.

Overeenkomst

Op 19 januari hebben we met NS Stations, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor dit onderzoek een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het haalbaarheidsonderzoek duurt twee tot drie jaar.

Verbeteringen voor binnenkort

Los van de onderzoeken voor de lange termijn, willen we ook op de korte termijn dingen verbeteren. We denken aan een nieuwe fietsenstalling, een snelle busverbinding tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk, en betere verlichting rond het station. Ook zijn er plannen voor een betere doorstroming van reizigers van en naar het metrostation en het NS-station.