AMSTERDAM - Onderzoek in opdracht van de GGD toont aan dat 100.000 Amsterdammers, ofwel 1 op de 9 inwoners, risico lopen om gezonde voeding niet te kunnen betalen. Ook blijkt dat 47% van de groep met een laag inkomen een (zeer) lage voedselzekerheid heeft. Ruim de helft van deze groep heeft soms of vaak niet genoeg geld voor een gezonde maaltijd, en 40% geeft aan minder te eten of een maaltijd over te slaan omdat er niet genoeg geld is voor eten. Maar liefst 80% van de groep met een laag inkomen geeft aan dat zij gezonder zouden eten als ze meer financiële middelen zouden hebben.


Wethouder Rijxman (Zorg): "Het is schrijnend dat zo'n grote groep Amsterdammers zich geen gezond voedsel kan veroorloven. Gezond voedsel moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Ik maak mij graag hard voor gezonde voeding voor alle Amsterdammers. Dat doe ik met het onlangs gepresenteerde programma Gezond Leven Makkelijker Maken, én ook door mij ervoor in te zetten dat de in het regeerakkoord genoemde suikerbelasting en btw-verlaging op groente en fruit er snel komen."

In mei en juni 2022 heeft Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de omvang van de groep Amsterdammers die problemen heeft om gezonde voeding te kunnen kopen. Ook is aan de hand van een enquête gevraagd naar het kunnen betalen van voedsel en naar voedselgewoonten. De enquête, die werd uitgezet onder 1100 panelleden, werd ingevuld door 528 respondenten.

Betaalbaarheid was voor alle respondenten de belangrijkste factor bij het kiezen en kopen van voedselproducten. Uit eerder onderzoek blijkt dat de prijs van gezond eten de afgelopen tien jaar harder gestegen is dan de prijs van ongezond eten. Fruit en groente zijn tussen 2000 en 2017 zelfs 40% duurder geworden, terwijl suiker meer dan 20% goedkoper werd. Dit bevestigt dat het voor mensen met een laag inkomen steeds moeilijker wordt om gezond te eten. Dat is zorgwekkend omdat we al langer weten dat ongezond eten in belangrijke mate verantwoordelijk is voor overgewicht en obesitas.

Om gezonde voeding betaalbaarder te maken pleit Amsterdam, samen met haar partners in de City Deal voor een Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, voor 0% btw op groente en fruit en voor een suikertaks. De regering onderzoekt momenteel of die kunnen worden ingevoerd.

Onlangs is ook gestart met het programma Gezond Leven Makkelijker Maken, een aanpak om de gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen door te zorgen dat alle Amsterdammers informatie over hun gezondheid kunnen vinden, begrijpen en toepassen. Informatie over gezonde voeding is een belangrijk onderdeel van dit programma.