AMSTERDAM - Nederlandse jongeren drinken gemiddeld 2 à 3 glazen frisdrank per dag en besteden hier gemiddeld tussen de 3 tot 4 euro per week aan. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Amsterdam onder jongeren van 12 t/m 16 jaar. De ondervraagden geven aan dat een flinke prijsverhoging nodig is om te stoppen met het kopen en drinken van frisdrank.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg): "Ik vind het belangrijk dat er meer kennis en bewustzijn komt over de hoeveelheid suiker in frisdrank. En er zijn ook andere maatregelen nodig om het tij te keren. Dit onderzoek onderstreept de noodzaak voor een wettelijke suikertaks en maatregelen in de voedselomgeving om gezonde voedselkeuzes mogelijk te maken. Daarom ben ik heel blij dat er een voornemen is opgenomen in het regeerakkoord om onder andere de suikertaks in te voeren. Om overgewicht onder jongeren een halt toe te roepen, is het aanpassen van nationale regelgeving wat betreft de prijs, (online) marketing en strengere eisen aan producten hiervoor een absolute noodzakelijk. Ik zal blijven aandringen op veranderingen bij de regering en voedselproducenten."

Het Amsterdamse beleid is al jaren gericht op het gezonder maken van de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Zo wordt er geïnvesteerd in extra bewegingsaanbod en sport- en vakleerkrachten gym op scholen en worden er afspraken gemaakt over het aanbieden van gezond eten zoals fruit en water in de kantine. Ook is er een verbod op marketing voor frisdrank tijdens sportevenementen en hebben veel sportverenigingen de frisdrankautomaten weggehaald. Recent ondertekende Amsterdam de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. De ambitie van partijen in deze City Deal is om de voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam te maken, met name in kwetsbare wijken en rond scholen, in openbare gebouwen en in de supermarkten, catering en horeca.

Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat gemiddeld tussen de 3 à 4 euro per week per persoon wordt besteed aan frisdrank. De consumptie van 2 à 3 glazen per dag is goed voor jaarlijks 73.000 extra calorieën, wat overeenkomt met ruim een maand eten en drinken. Een groot deel van de bevraagde jongeren vindt het heel normaal om de hele dag door frisdrank te drinken. Slechts 12% van de geënquêteerde jongeren drinkt nooit frisdrank. Meer dan 50% van de frisdrank wordt in de supermarkt gekocht. Ouders spelen een belangrijke rol; een derde van de jongeren geeft aan frisdrank mee te krijgen van thuis.

In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat frisdrank een belangrijke bijdrage levert aan overgewicht bij jongeren.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Voor het onderzoek zijn 48 Amsterdamse jongeren van 12 tot 16 jaar geïnterviewd. Hiernaast vond een enquête plaats onder bijna 1000 jongeren van 12 tot 17 jaar door het hele land. Het onderzoek komt voort uit het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam. Met deze aanpak werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen uit het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, en sportclubs om overgewicht onder jongeren tegen te gaan.