AMSTERDAM - Na de brand in containerwoningcomplex Riekerhaven afgelopen november heeft het college van Amsterdam een onderzoek ingelast naar de brandveiligheid in alle containerwoningcomplexen in de stad. Het rapport stelt vast dat in vrijwel alle woningen zaken zijn geconstateerd die niet volgens de regels zijn. Het college heeft meteen met corporaties contact gezocht om deze gebreken te verhelpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet functionerende brandmelders, rommel in meterkasten en gangen of aanpassing van brandscheidende wanden. Al met al een flinke lijst van gebreken, maar geen reden om acuut in te grijpen. Het betreft zaken die na in gebruikname van de gebouwen zijn ontstaan en waarvan een aanzienlijk deel snel aan te pakken is.


Wethouder Reinier van Dantzig (VTH): "Wanneer je het rapport leest dan schrik je in eerste instantie, dat deden wij ook. Het is daarom van belang te weten dat veel van de geconstateerde problemen snel zijn op te lossen en deels al zijn opgelost. Het is voor mij ook een teken om in mijn eigen huis ook weer eens even kritisch te kijken of vluchtwegen wel op orde zijn en ik roep Amsterdammers op hetzelfde te doen."

Het college benadrukt dat er geen acuut probleem is waardoor panden ontruimd moeten worden, maar vooral een probleem dat betekent dat er in panden opgeruimd moet worden. Desondanks willen zij de bevindingen geenszins bagatelliseren. Wethouder Zita Pels (Wonen): "Alle woningen, en zeker ook deze complexen, moeten veilig zijn. De eigenaren van de woningen zijn daarvoor samen met de huurders verantwoordelijk. We hebben dan ook meteen in overleg met de woningcorporaties afgesproken dat er direct actie wordt ondernomen om te zorgen dat alle complexen voldoen aan de eisen voor brandveiligheid. Ik hoop dat dit ook voor andere (particuliere) verhuurders reden is om hun panden tegen het licht te houden.""

Het college wil waarborgen dat de brandveiligheid van tijdelijke containerwoningencomplexen ook op de langere termijn op orde blijft. Tussen de theoretische veiligheid van wetgeving bij oplevering en de praktische veiligheid zit een leemte die opgelost moet worden. Voor deze tijdelijke containerwoningencomplexen is een ander niveau van toezicht nodig dan gebruikelijk bij reguliere woongebouwen. Hierover zal de gemeente met de Brandweer Amsterdam-Amstelland en de woningcorporaties in gesprek gaan. In gezamenlijk overleg wordt bezien of er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen om de brandveiligheid van deze complexen te verhogen. Bij dit gesprek wordt de situatie inzake het tijdelijke containerwoningencomplex aan de Riekerhaven ook meegenomen.