AMSTERDAM - Vandaag, 30 september 2021, heeft Tinky Danner de Amsterdamspeld ontvangen. Zij ontving de onderscheiding, vanwege haar jarenlange inzet in het Amsterdamse onderwijs, uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman.

Tinky Danner werkte 43 jaar in het onderwijs, waarvan veruit het grootste deel als onderwijzeres op basisschool De Biënkorf in Amsterdam Noord, één van de eerste Jenaplanscholen van Nederland. Danner hield zich bezig met amateurtoneel en besteedde op school ook veel aandacht aan drama. Ook zorgde ze ervoor dat elk kind zich veilig en geaccepteerd voelde.

Vanwege haar jarenlange toewijding aan het Amsterdamse onderwijs ontvangt Tinky Danner de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld

De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.