AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 19 november, heeft Hans Zwarts een onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Kukenheim voor zijn werk voor o.a. de Johan Cruijff Arena en de Stichting Donateurs Koninklijke Concertgebouworkest.

De heer Zwarts is sinds 2008 lid van de raad van commissarissen van de Johan Cruijff Arena (toen nog Amsterdam Arena) en voorzitter sinds juli 2012. De heer Zwarts heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het multimediale stadion en altijd oog gehad voor het daarmee gemoeide maatschappelijk en publiek belang. Ook was de heer Zwarts, in samenwerking met Eberhard van der Laan en Leo van Wijk (voormalig bestuursvoorzitter KLM), een voorvechter voor de aanpassing van de governance van het stadion en de naamswijziging van het stadion ter ere van Johan Cruijff.

De heer Zwarts heeft zich van 2002 tot en met 2014 ook ingezet voor het Koninklijk Concertgebouworkest. De heer Zwarts heeft veel invloed uitgeoefend op belangrijke beslissingen zoals de totstandkoming van het RCO House; de thuisbasis voor orkest en staf. Na een complexe verbouwing is het RCO House uitgerust met repetitiestudio’s, een ensemblezaal voor educatie en kamermuziek, kantoren en ontvangstruimtes. Het RCO House is een ware aanwinst voor Amsterdam en het Concertgebouworkest.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.