AMSTERDAM - Vandaag, op vrijdag 8 maart, ontvangt Frans Stuy de Andreaspenning uit handen van wethouder Marjolein Moorman. Hij ontvangt de onderscheiding omdat hij al bijna 25 jaar als ondernemer kansarme jongeren opleidt en werk geeft bij kermissen en andere evenementen in Amsterdam.

Het gaat om Amsterdamse jongeren die dreigen te ontsporen of al zijn ontspoord. Na door Stuy te zijn ingeschakeld, bleven ze uit de criminaliteit, namen ze verantwoordelijkheid en groeide hun zelfvertrouwen. Velen van hen vonden uiteindelijk een baan in de professionele beveiliging, bij het GVB of bij de politie.

De heer Stuy is ook betrokken geweest bij de oprichting van het Stadspodium Amsterdam, een cultureel evenementen- en festivalterrein in Amsterdam-West. Stuy zorgt er voor dat jongeren getraind worden door de organisaties en leveranciers waarmee het Stadspodium samenwerkt.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.