AMSTERDAM - Vandaag, op Internationale Vrouwendag, ontvangt Norine Antoinette Baarn de Andreaspenning uit handen van wethouder Simone Kukenheim. Zij ontvangt de onderscheiding vanwege haar inzet voor de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam.

Mevrouw Baarn heeft in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw Surinaamse gezinnen begeleid die naar Nederland kwamen om een nieuw bestaan op te bouwen. Baarn hielp hen met het vinden van onderdak en gaf hen een vertrouwde basis in een vreemde omgeving.

Ook was zij betrokken bij de oprichting van de Stichting NAKS Nederland, die zich inzet voor de bevordering van de artistieke en culturele tradities van Afro-Surinamers. Als 87-jarige is mevrouw Baarn op cultureel gebied nog steeds zeer actief en helpt zij mensen uit haar omgeving die het moeilijk hebben.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.