AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid is tussen 5 februari en eind april 2018 aan het werk in de Van Breestraat, in het gedeelte tussen de Alexander Boersstraat en de Jacob Obrechtstraat.

Werkzaamheden

  • Het stadsdeel vervangt het trottoir en de parkeerplaatsen. Asfalt wordt vervangen door bestrating.
  • Liander vervangt gietijzeren gasleidingen voor kunststof gasleiding aan beide zijden.

Planning

We starten maandag 5 februari en zijn naar verwachting tot eind april klaar. Het werk wordt in fases uitgevoerd. We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden: bij slecht weer kan de planning afwijken.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

  • Voetgangers: Uw woning blijft bereikbaar via loopschotten.
  • Auto’s en fietsen: De Van Breestraat is gefaseerd niet toegankelijk voor auto- en fietsverkeer. Dit wordt 2 dagen van te voren met borden aangegeven.
  • Parkeerplaatsen en fietsrekken: De parkeerplaatsen voor auto en fiets zijn gefaseerd niet beschikbaar. Dit geven we aan met borden. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, geven wij de parkeerplaatsen en fietsrekken weer vrij.

Bomen

Nabij huisnummer 63 kappen we een zieke boom; najaar 2018 komt er een nieuwe boom. Ook bij huisnummer 70, waar al een boom is gekapt, komt een nieuwe boom. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met Dick van der Poel, telefoon 06 8701 7376.

Fietsparkeren

In de Van Breestraat komen ongeveer 40 extra rekken voor fietsen. Hierdoor verwachten we minder overlast van “wildparkeerders”.

Rainproof Amsterdam

Om beter bestand te zijn tegen hevige regenbuien komen er speciale waterdoorlatende voegen in de goot. Ook ú kunt bijdragen aan een betere waterafvoer. Denk aan een regenton, waterdoorlatende tegels, groen dak of geveltuin. Kijk voor tips op www.rainproof.nl.

Snoeit u uw groen?

Voor een soepel verloop van de werkzaamheden, vragen wij u om overhangend groen in uw (gevel) tuin te snoeien. Losse plantbakken en terrasmeubilair moet u verplaatsten.

Afval

De afvalcontainers blijven toegankelijk. Voor vragen over afval belt u met telefoon 14020.

Vragen?

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Jan Gravemaker, toezichthouder stadsdeel Zuid, telefoon 06 5379 5984, of met Khadya Pijnse van der Aa, projectmedewerker, telefoon 020 252 1889.

U kunt hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wij proberen dit te beperken en vragen om uw begrip.