AMSTERDAM - In 2020 openden 101 internationale bedrijven een nieuwe vestiging in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze bedrijven zorgen voor 1.970 nieuwe banen. Bij 35 buitenlandse bedrijven die al in de regio Amsterdam gevestigd waren, kwamen er door uitbreiding 2.485 nieuwe banen bij. Dit blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepubliceerd door amsterdam inbusiness, volgend op de bekendmaking van landelijke cijfers door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken): "Bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven beginnen we elk jaar met de teller op nul. Dat ruim 100 bedrijven kozen voor de regio Amsterdam, in een jaar waarin de coronacrisis ons hard raakte, is een mooi resultaat. Nog mooier is dat deze bedrijven samen met de bedrijven die uitbreidden in 2020 zorgden voor bijna 4.500 nieuwe banen. Uiteraard blijven we ons ook in 2021 stevig inzetten voor het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven."

Verdeling bedrijven over MRA
Ten opzichte van voorgaande jaren vestigden zich in 2020 relatief meer bedrijven in een gemeente buiten Amsterdam: 29% van de bedrijven, met 39% van de arbeidsplaatsen, vestigde zich in de MRA buiten Amsterdam. In 2019 lag dat aandeel op 19% van de bedrijven en 15% van de arbeidsplaatsen.

Belangrijkste sectoren
De meeste nieuwe bedrijven die zich in 2020 vestigden zijn actief in de sector ICT & technologie (27), gevolgd door de financieel-zakelijke dienstverlening (17), transport & logistiek (10), de creatieve industrie (10), consumentengoederen & elektronica (8) en life sciences & health (7).

Impact Covid-19
De invloed van de coronacrisis is vooral te zien in het aantal hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven dat zich vestigde in de MRA. Waar dit aantal de afgelopen jaren gemiddeld boven de 35 per jaar lag, waren dit er in 2020 slechts 8. De impact van Covid-19 verschilt per sector. In de sectoren transport & logistiek, energie & klimaat en de creatieve industrie was de daling in zowel het aantal bedrijven als banen beperkt. In ICT & technologie daalde het aantal nieuwe bedrijven met bijna een derde, maar het aantal banen in deze sector bleef ongeveer gelijk aan 2019. In de financieel-zakelijke dienstverlening daalde het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen met ongeveer twee derde. Ten slotte kwamen er in agri-food en consumentengoederen & elektronica juist veel banen bij, terwijl het aantal nieuwe bedrijven in deze sectoren nagenoeg gelijk bleef.

Herkomst van bedrijven
De meeste nieuwe vestigingen en arbeidsplaatsen komen vanuit de EMEA regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika), gevolgd door Azië. Bij de nieuwe bedrijven uit Noord-Amerika zagen we een daling met meer dan 60% van het aantal banen. Wel komen de meeste uitbreidingen van bestaande bedrijven van Noord-Amerikaanse bedrijven: meer dan 50% van de uitbreidingen kwam hier oorspronkelijk vandaan.

Brexit
In 2020 is wederom actief ingezet op de acquisitie van bedrijven die vanwege Brexit een nieuwe vestiging in de EU overwegen. In 2020 resulteerde dit in 27 bedrijven die zich vestigden of uitbreidden en daarmee 1.362 banen creëerden. Sinds 2016 zijn er 139 bedrijven die hiernaartoe kwamen of uitbreidden door Brexit, goed voor in totaal 5.411 arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er op dit moment meer dan 100 bedrijven die de MRA nog overwegen als vestigingslocatie.