AMSTERDAM - De Noord/Zuidlijn nadert zijn voltooiing. Tijd voor wat interessante weetjes. Hier drie vragen en hun antwoorden.

1. De bouw van de Noord/Zuidlijn startte in 2003 en duurt nu dus al 15 jaar. Waarom duurt de bouw zo lang?
De Noord/Zuidlijn is uitermate complex. Niet alleen vanwege de nabijgelegen huizen op houten paalfunderingen, maar ook omdat ervoor is gekozen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn de Vijzelgracht en Rokin altijd bereikbaar gebleven, niet alleen voor voetgangers en fietsers, maar ook voor auto’s en trams. Door de extreem beperkte ruimte, moesten wij altijd gefaseerd bouwen. Daarnaast hebben onze werkzaamheden in 2008 tot tweemaal toe geleid tot lekkages op de Vijzelgracht, waarna de bouw is stilgelegd. Nadat de commissie Veerman het advies gaf om door te gaan, hebben we na de herstart extra maatregelen genomen, waaronder het bevriezen van de grond bij de stations Rokin en Vijzelgracht om herhaling van verzakkingen te voorkomen. Daarnaast was het aanbrengen van een metrostation onder het monumentale gebouw van Amsterdam CS, zonder dat er ook maar één trein minder mocht rijden, een enorme uitdaging op zowel civieltechnisch- als financieel gebied. Dit alles kost uiteraard veel tijd.


2. Wat is er met het zand gebeurd uit de tunnels?
De schone afgegraven grond van de Noord/Zuidlijn is naar de Volgermeerpolder en de IJhaven gegaan. De Volgermeerpolder was vroeger een stortplaats waar onder andere illegaal chemisch afval terecht is gekomen. Het gebied is gesaneerd en het afval is bedekt met een laag folie. Schone grond van de Noord/Zuidlijn-stations is daarop gestort. In 2011 is dit gebied als nieuw natuurgebied door Willem-Alexander geopend. De afgegraven grond van de tunnelboormachines zijn afgevoerd naar de IJ-haven om deze minder diep te maken. Hierdoor komt er veel meer licht op de bodem, waardoor er meer waterleven kan ontstaan.


3. Wat is de interessantste historische vondst?
Er zitten vele interessante opgravingen tussen de 700.000 archeologische vondsten bij de Noord/Zuidlijn. Van een unieke loodjestang met het wapen van Amsterdam tot stenen strijdhamer van circa 4.600 jaar oud. Van een onderkaak van een krokodil tot een grondboor die niemand kende. De loodjestang uit circa 1350 is wellicht het meest bijzondere, maar onze stadsarcheoloog Jerzy Gawronski geeft altijd aan dat eigenlijk de hele collectie die de geschiedenis van het dagelijkse leven in Amsterdam vertelt een archeologische schatkamer is. Ongeveer 10.000 vondsten hebben een plekje gekregen in station Rokin. U kunt daar hier meer over lezen.