AMSTERDAM - Amsterdam ontwikkelt zich razendsnel aan het IJ, vooral in Amsterdam-Noord. Steeds meer fietsers en voetgangers steken het IJ over. Met het plan ‘Sprong over het IJ’ bieden B&W een plan om dit verkeer nu en op langere termijn te reguleren. De bestuurscommissie Noord schaart zich met haar advies achter dit plan, maar plaatst een aantal kritische kanttekeningen. Het kan Noord niet snel genoeg gaan!

Meer inwoners en bezoekers … meer verkeer

Stadsdeel Noord groeit de laatste jaren onstuimig en die lijn zet de komende jaren door. Meer woningen, meer bedrijven, meer vertier, het snelst groeiende aantal inwoners. Dat betekent steeds meer langzaam verkeer dat het IJ over wil steken.

Amsterdam-Noord groeit uit zijn jas en de rek is uit de capaciteit van de ponten! Amsterdam heeft een lange geschiedenis van plannen voor bruggen over het IJ. Nu het dan eindelijk gaat gebeuren, kan het Noord niet snel genoeg gaan!

Plan Sprong over het IJ

Met ‘Sprong over het IJ’ bieden B&W een plan om de IJ-oeververbindingen te verbeteren voor fietsers en voetgangers. Voorlopig door de inzet van extra veren op meerdere plaatsen. Op de langere termijn is dit onvoldoende en komen er een aantal vaste oeververbindingen. Te beginnen met een brug aan de oostzijde van Noord.

Met volle vaart vooruit

De bestuurscommissie Noord begrijpt dat er Amsterdammers zijn - zeker ook in Noord - die het liever bij veren houden. Ponten blijven wat Noord betreft voorlopig nog een vertrouwd beeld op het IJ.

Echter met alleen veren is de groei van het aantal reizigers straks niet meer op te vangen. Noord  staat daarom unaniem achter het plan ‘Sprong over het IJ’, en ziet het plan als een kans om meteen de bereikbaarheid binnen Amsterdam-Noord te verbeteren. De bestuurscommissie steunt in haar advies aan B&W (PDF, 3.6 MB)

 de opzet om de verbetering van de verbindingen over het IJ in stappen aan te pakken.

Wel heeft zij een aantal kritiekpunten. Zo mist het plan urgentie. Voor het besluitvormingsproces en de voorbereidingen zijn ruim tijd ingepland. Die tijd is er niet. Door de ruime planning lopen we straks achter de feiten aan en worden  reizigers en ondernemers aan het IJ te lang geconfronteerd met overvolle ponten. De Sprong over het IJ kan dus niet snel genoeg gaan.

Versnellen plannen

In haar advies (PDF, 3.6 MB)  bepleit Noord om de besluitvorming en voorbereidingen voor vaste verbindingen over het IJ te versnellen, en voor oost, west en het centrale deel meer gelijktijdig uit te voeren.

Naast de bouw van de brug aan de oostkant dringt Noord aan op een extra westelijke veerverbinding, zeker met het oog op grote ontwikkelingen in de Buiksloterham en Overhoeks. En gelijktijdig te beginnen met voorbereiding van een vaste westelijke verbinding. Daarmee wachten tot evaluatie in 2026 is te laat!

Na ingebruikname van station Sixhaven, moet er ook eerder dan gepland worden besloten over een mogelijke voetgangerstunnel achter het CS als de groei van het aantal reizigers daar aanleiding toe is. De bestuurscommissie Noord dringt dus aan op meer flexibiliteit in het plannen van de verschillende oeververbindingen.

Noord: terminal cruiseschepen niet naar Noorder IJplas!

De maatregelen van Sprong over het IJ betekenen dat de Passengers Terminal voor de Zeecruiseschepen (PTA) in westelijke richting moet worden verplaatst.

De omgeving van de Noorder IJplas / Achtersluispolder geldt daarbij als één van de kansrijke locaties. Het stadsdeel is tegen verplaatsing naar deze locatie en vraagt B&W bij nadere studie van deze locatie af te zien.

Een PTA op die plaats zou wonen aan de Zijkanaal H-weg onmogelijk maken. En het is ook slecht verenigbaar met de verdere recreatieve, groene ontwikkeling van de plas. Noord steunt daarom de verschillende externe adviezen om voor de PTA een alternatieve locatie te vinden in Westpoort of verder westelijk in het Noordzeekanaalgebied.

Meer informatie

Het advies van de bestuurscommissie Noord aan het college van B&W over het plan Sprong over het IJ kunt u downloaden (PDF, 3.6 MB).