AMSTERDAM - Hoe houd je een flink groeiend stadsdeel ook in de toekomst goed bereikbaar? Welke maatregelen zijn dan nodig rondom parkeren?

Die vraag heeft de gemeente gesteld aan de bewoners en ondernemers van Noord. Het resultaat is het plan Parkeermaatregelen Noord 2018 met daarbij het parkeeradvies van de Bestuurscommissie Noord. Belangrijkste conclusie: Noord kiest voor uitbreiding betaald parkeren. Het College heeft ingestemd met de Parkeermaatregelen Noord 2018 en de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de inspraak.

Noord groeit hard. Tot 2025 komen er minimaal 20.000 extra woningen bij. Veel oude bedrijventerreinen veranderen in woon/werkgebieden. Ook het aantal banen en bezoekers neemt toe. Door de start van de Noord/ Zuidlijn in 2018 gaat het mobiliteitsgedrag in het stadsdeel flink veranderen. Bovendien neemt de stedelijke druk vanuit de binnenstad toe.

Dagelijks bestuurder Saskia Groenewoud: ”Bewoners en bedrijven in Noord ervaren dat deze groei leidt tot toenemende drukte. Wij hebben hen gevraagd welke aanvullende maatregelen zij nodig vinden om woonbuurten en bedrijven ook in de toekomst bereikbaar te houden. Na uitgebreide consultatie ligt er nu een goed doortimmerd plan om te voorkomen dat forenzen en dagjesmensen Noord straks zien als één grote P+R locatie en blijft het stadsdeel bereikbaar voor auto, OV en fiets.”

Voorgestelde maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn het omzetten van een groot deel van de huidige blauwe zones naar gebieden met betaald parkeren. Daarnaast komt er betaald parkeren rondom station Noord en de Buiksloterbreek. In Overhoeks en op het zuidelijk deel van de Buiksloterweg geldt aanvullend een parkeerduurbeperking van twee uur. Overal geldt het laagste uurtarief van 1,30 euro en bezoekers van bewoners kunnen voor de helft van het straattarief parkeren. Op het Buikslotermeerplein wordt het tijdelijke parkeerregime definitief en kost parkeren de eerste drie uur 1.30 euro. De eindtijd voor betaald parkeren bij de NDSM wordt per 25 februari 2018, 19.00 uur in plaats van 23.00 uur.

Consultatie

In 2015 is afgesproken dat Noord als eerste stadsdeel een parkeeradvies zou voorbereiden voor het College. Om tot dit advies te komen heeft de bestuurscommissie een uitgebreid consultatieproces ingericht. Samen met de betrokken gemeentelijke afdelingen heeft het stadsdeel meerdere bewonersavonden gehouden en belanghebbenden ook bevraagd via het gemeentelijk vragenpanel van Onderzoek, Informatie en Statistiek. Met verschillende bedrijven zijn gesprekken gevoerd, daarnaast hebben diverse parkeer(druk)onderzoeken plaatsgevonden.

Invoering

Naar verwachting stelt de Gemeenteraad in december 2017 de Parkeerverordening en Verordening Parkeerbelastingen vast. In het eerste en tweede kwartaal van 2018 worden de parkeermaatregelen uitgewerkt en gaan ze in op 1 juli 2018. De gemeente blijft de situatie rondom parkeren in Noord monitoren. Daarom wordt in Noord jaarlijks een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd.