AMSTERDAM - Onder het motto ‘snel gezien snel gejat’ krijgen bewoners en bezoekers van Amsterdam-Noord op donderdag 20 april 2017 tips en een gadget bij de pont aan de Buiksloterweg. De voorlichtingsactie is van 15.00 tot 18.00 uur en moet helpen om de kans op straatroof te verkleinen. Deze actie van stadsdeel Noord en de politie is de start van de stedelijke campagne tegen straatroof en zakkenrollen.

Snel gezien is snel gejat

Op straat beroofd worden van je telefoon, geld of andere waardevolle spullen. Dat wil niemand meemaken! Straatroof kan een grote impact hebben op het slachtoffer. Je bent niet alleen je waardevolle spullen kwijt, maar je kunt er ook lichamelijk letsel aan overhouden of je onveiliger voelen op straat. Verstandig omgaan met waardevolle spullen en ze uit het zicht opbergen, helpt de kans op straatroof te verkleinen.

De gemeente zet een campagne in met gerichte acties op plekken in Amsterdam waar straatroof vaker voorkomt. Zo laten we zien hoe je met eenvoudige handelingen de kans kunt verkleinen dat je het slachtoffer wordt van straatroof of zakkenrollen.

Tips tegen straatroof in Noord

De directe omgeving van de aanlanding van de pont in Amsterdam-Noord is een locatie, waar zakkenrollers en straatrovers vaak toeslaan, door bijvoorbeeld tassen uit fietskratten te grissen. Daarom is er op donderdag 20 april een voorlichtingsactie van het stadsdeel en de politie.

Coby van Berkum (voorzitter van de bestuurscommissie Noord), de politie Noord en veiligheidsambtenaren van stadsdeel Noord geven tips aan de mensen die met het pontje reizen om te laten zien hoe je straatroof kunt voorkomen. Met deze actie trappen zij de stedelijke campagne tegen straatroof en zakkenrollen af in Amsterdam-Noord. Fietsers krijgen net als vorig jaar een hoes om hun fietskrat af te dichten om de kans om beroofd te worden zo te verkleinen.

In Noord daalde het aantal straatroven de afgelopen jaren flink. De gemeente Amsterdam wil deze positieve tendens graag vasthouden. Wel nam het aantal diefstallen uit fietskratten nog licht toe. Met deze actie in Noord willen we ook deze diefstallen verlagen.

Op www.amsterdam.nl/straatroof staan tips en meer informatie tegen straatroof.

Amsterdam veiliger

Net als voorgaande jaren laten de belangrijkste veiligheidscijfers in 2016 voor de hele stad een goede ontwikkeling zien. De dalende trend is in het bijzonder goed zichtbaar bij het aantal delicten met veel impact op slachtoffers, zoals straatroof en zakkenrollerij.

De positieve ontwikkeling die de stad doormaakt op het gebied van veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Veel partijen werken hard aan een veiliger Amsterdam. Een groter besef bij mensen van wat je met eenvoudige handelingen kunt doen tegen deze criminaliteit maakt de stad nog veiliger. De veiligheidscijfers staan op www.amsterdam.nl/veiligheid.