AMSTERDAM - Amsterdam wil dat schoolpleinen zoveel mogelijk ook na schooltijd openbaar zijn en zo zijn ingericht dat ze uitdagen tot spelen en bewegen. Om schoolpleinen te transformeren naar openbare en groene speelpleinen, stelt de gemeente Amsterdam van 2016 tot 2018 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. In 2016 zijn al 20 schoolpleinen opgeknapt. Dit jaar worden nog eens 15 schoolpleinen aangepakt in zes stadsdelen. Zo worden er in Zuidoost vijf schoolpleinen getransformeerd en in Noord doen er vier scholen mee.  

Scholen kunnen zelf een aanvraag doen voor subsidie om hun schoolplein op te knappen via de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS). In 2016 is daarmee 30.000 m2 extra speelruimte gerealiseerd, waarvan 12.000 m2 extra openbare speelruimte. De ambitie is om in de periode 20162018 in totaal 50 schoolpleinen aan te pakken.

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) Met de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen wil de gemeente Amsterdam schoolpleinen transformeren naar speelpleinen waar leerlingen uitgedaagd worden om te spelen, samen op avontuur te gaan en meer te bewegen. Ook moeten de schoolpleinen groen en duurzaam zijn.  Meer informatie en verhalen zijn te lezen op https://www.amsterdam.nl/onderwijsjeugd/varia/duurzame-scholen/impuls-schoolpleinen/

Kaart speelpleinen AIS Bijgevoegd is een kaart van de stad Amsterdam waarop de verschillende projecten vanuit AIS zijn weergegeven. Deze kaart is vrij te gebruiken.